Bestilling og informasjon

Om NEL

NEL-boks

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger. I 2008 inngikk NHI avtale med Danske Regioner, og Lægehåndbogen er nå nasjonalt oppslagsverk i Danmark. NEL oversettes nå til svensk. NHI er i dag ledende i Skandinavia innen å levere oppdatert helsekunnskap til profesjonelle helsearbeidere.

Blant abonnenter i Norge er Helsedirektoratet, Statens Helsetilsyn, Pasient og brukerombudet, NAV, Forsvarets sanitet i tillegg til flere sykehus og over 4000 allmennleger.

Bestill NEL nå Les mer om NEL

Se video om NEL:

Kilder

Datoer

  • Sist endret: 07.11.2011
  • Publisert: 29.09.2011