Pakkeforløp for kreft

Helsedirektoratet pakkeforløp.PNG

 

I 2015 publiserte Helsedirektoratet "Pakkeforløp" for 28 ulike krefttilstander. Hensikten med pakkeforløp er at pasienter hvor det er mistanke om kreft skal oppleve et forløp hvor utredning og behandling er effektivt, helhetlig og forutsigbart. 

Et pakkeforløp beskriver et standardisert pasientforløp fra klinisk kreftmistanke til henvisning, utredning, behandling og rehabilitering. Pakkeforløpet starter når et helseforetak mottar henvisning med begrunnet mistanke om kreft. 

For hver diagnose er det laget en diagnoseveileder som beskriver kriteriene som vekker mistanke om kreft, og hva henvisningen skal inneholde. 

I NEL har vi laget en egen overskrift som heter Pakkeforløp. Denne vises i høyre-menyen i de aktuelle artiklene. Diagnoseveilederen presenteres i NEL via API-teknologi, det vil si at de er lokalisert og oppdateres i Helsedirektoratet, men presenteres i NEL. Se f. eks. i Testikkelkreft

Bestilling og informasjon

NEL-boks

Bestill NEL
Les mer

Bestilling og informasjon

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Faglig tips

Gulfebersertifikat

WHO og Folkehelseinstituttet melder nå (juli 2016) at en enkeltdose gulfebervaksine varer livet ut, og at internasjonalt gulfebersertifikat, gammelt eller nytt, har livslang gyldighet. 

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 200 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes i dag av 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet og en rekke kommuner og sykehus.