NEL og internasjonalt samarbeid

2016-04-15 08_10_03.jpg

Et enda tettere samarbeid var målet for fellesmøtet mellom redaksjonene for Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og NHI.no, svenske Medibas, danske Lægehåndbogen og tyske Deximed - alle med utspring fra NEL.

De fire "NEL"-redaksjonene - totalt 27 personer - var samlet i Trondheim til et felles redaksjonsmøte sist uke. At redaksjonene har et tett og godt samarbeid, er noe som styrker kvaliteten til produktene i de fire landene. Møtet bidro til ytterligere å forsterke samarbeidet om et felles kunnskaps- og beslutningsstøttesystem i generell medisin i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Nye artikler, oppdateringer og reviderte artikler er fritt tilgjengelig for de andre redaksjonene å bruke når èn redaksjon har gjort en slik jobb.

Størst og mest brukt

Tilsammen er Norsk Elektronisk Legehåndbok / Lægehåndbogen/ Medibas  Skandinavias suverent største og mest brukte medisinske beslutningsstøttesystem i generell medisin. Hver for seg er disse produktene også ledende i sine land.

Lægehåndbogen og Patienthåndbogen i Danmark har i dag ca. to millioner unike besøkende hver måned (sundhed.dk). Disse produktene ble lansert som fullverdige danske produkter i 2011. Tallene for Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) og NHI.no er 1.2 millioner unike besøkende per måned. Den største forskjellen er at Lægehåndbogen er fritt tilgjengelig i Danmark, også for publikum. NEL ble første gang publisert i 1999 og NHI.no, som først ble lansert som Pasienthåndboken, har vært på nett siden 2006. Mer enn 95 prosent av norske allmennleger abonnerer i dag på NEL.

Deximed lansert i mars

Svenske Medibas (handboken.medibas.se) ble lansert våren 2013 i Sverige. Per i dag abonnerer ca. 30 prosent av svenske allmennleger på Medibas.

I mars i år ble tyske Deximed (deximed.de) lansert som et produkt under utvikling. Så langt er 2000 artikler publisert, ytterligere 1500 er oversatt og ca. 1000 er enda ikke oversatt. Deximed er foreløpig fritt tilgjengelig, men fra januar 2017 vil produktet være komplett og i salg som et abonnementsprodukt på lik linje med NEL og Medibas.

Bestilling og informasjon

Om NEL

NEL-boks

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Bestill NEL nå Les mer om NEL

Se video om NEL:

Video: Hva er NEL? Video: NEL på sykehus
Video: Fysioterapi-NEL Video: NEL og samhandlingsreformen