Generelle

Akutt og skader

Anestesi

Blod

Demensutredning

Ernæring

Generelt og pleie

Geriatri

Graviditet

Gynekologi

Hjertekar

Hud

Intensivmedisin

Kirurgi

Legemiddelhåndtering

Legemiddelregning

Lunger og thorax

Mage/tarm

Muskel/skjelett

Nevrologi

Palliativ medisin

Urinveier

Øre nese hals

Øye

Observasjonskompetanse