• Sist endret: 11.03.2010
  • Publisert: 31.12.2001

Norsk Helseinformatikk AS
Granåsveien 9
7048 Trondheim

Tlf: +47 73 89 47 50
Faks: +47 73 89 47 51
E-post: nhi@nhi.no
Web: nhi.no

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.