A Fordøyelsesorganer og stoffskifte

A02 Antacida, midler mot ulcus og flatulens

A02A Antacida

A02B Midler mot ulcus

A03 Spasmolytika, antikolinergika og motilitetsregul...

A03A Syntetiske spasmolytika og antikolinergika

A03B Belladonna og derivater, usammensatte

A03F Motilitetsregulerende midler

A04 Antiemetika

A04A Antiemetika

A06 Laksantia

A06A Laksantia

A07 Antidiarroika, tarmantiseptika og antiinflammato...

A07A Tarmantiseptika

A07B Tarmadsorpsjonsmidler

A07C Elektrolytter med karbohydrater

A07D Peristaltikkhemmende preparater

A07E Antiinflammatoriske midler ved tarmlidelser

A08 Midler mot fedme, ekskl. diettpreparater

A08 Midler mot fedme, ekskl. diettpreparater

A09 Digestiva, inkusive enzymer

A09A Digestiva, inklusive enzymer

A10 Midler til diabetesbehandling

A10A Insulin og anologer

A10B Blodglukosesenkende midler til oralt bruk