C Hjerte og kretsløp

C01 Hjerteterapi

C01A Hjerteglykosider

C01B Antiarytmika, klasse I og III

C01C Hjertestimulerende midler, eksklusive hjertegly...

C01D Kardilaterende midler ved hjertesykdommer

C01E Andre midler for hjerteterapi

C02 Antihypertensiva

C02A Antiadrenergika, sentralt virkende

C02C Antiadrenergika, perifert virkende

C02D Antihypertensiva med virkning på arteriolær gla...

C03 Diuretika

C03A Low-ceiling diuretika, tiazider

C03C High-ceiling diuretika

C03D Kaliumsparende midler

C04 Perifere kardilaterende midler

C04A Perifere kardilaterende midler

C05 Vasoprotektorer

C05A Antihemorroidalia til lokal bruk

C05B Varicemidler

C07 Betablokkere

C07A Betablokkere

C08 Kalsiumantagonister

C08C Selektive kalsiumantagonister med primært vasku...

C09 Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet

C09A ACE-hemmere, usammensatte

C09C Angiotensin II-antagonister, usammensatte

C10 Serumlipidsenkende midler

C10A Kolesterol- og triglyseridsenkende midler