D Dermatologiske midler

D01 Fungicider til dermatologisk bruk

D01A Fungicider til utvortes bruk

D01B Fungicider til systemisk bruk

D02 Bløtgjørende og hudbeskyttende midler

D02A Bløtgjørende og hudbeskyttende midler

D03 Midler til sårbehandling

D03A Sårhelende midler

D04 Kløestillende midler, antihistaminer, anestetika

D04A Kløestillende midler, antihistaminer, anestetika

D05 Antipsoriasismidler

D05A Antipsoriasismidler til lokal bruk

D05B Antipsoriasismidler til systemisk bruk

D06 Antibiotika og kjemoterapeutika, dermatologiske

D06A Antibiotika til utvortes bruk

D06B Kjemoterapeutika til utvortes bruk

D07 Kortikosteroider til dermatologisk bruk

D07A Kortikosteroider, usammensatte preparater

D07B Kortikosteroider, kombinert med antiseptika

D08 Antiseptika og desinfiserende midler

D08A Antiseptika og desinfiserende midler

D09 Medisinsk forbindingsmateriale

D09A Medisinsk forbindingsmateriale

D10 Midler mot akne

D10A Midler mot akne til lokal bruk

D11 Andre dermatologiske midler

D11A Andre dermatologiske midler