Undersøkelser

CT

EKG

Endoskopi

Histopatologi

Kliniske undersøkelser

Lungefunksjon

MR

Nevrofysiologi

Nukleærmedisin

Röntgen

Ulike undersøkelser

Ultralyd