Undersøkelser

Bildediagnostikk

CT

EKG

Endoskopi

Kliniske undersøkelser

Lungefunksjon

MR

Nevrofysiologi

Nukleærmedisin

Ulike undersøkelser

Ultralyd