Hopp til hovedinnhold
Farmakogenetiske analyser

Nytt fra NEL

Farmakogenetiske analyser

Effekt og bivirkninger av legemidler varierer i betydelig grad fra person til person. Genotyping kan være et verdifullt verktøy for å se hvordan den enkelte pasient kan forventes å reagere på behandlingen.

Ved enkelte utvalgte problemstillinger blir genotyping brukt som screening-analyse (f.eks. ved bruk av fluorouracil/kapecitabin/tegafur, azatioprin/6-merkaptopurin, takrolimus og ev. klopidogrel). Øvrige indikasjoner for testing kan være terapisvikt til tross for høye doser, uttalte bivirkninger til tross for normal dosering, avvikende forhold mellom dose og serumkonsentrasjon og langvarig og komplisert behandling.

Olav Spigset har nettopp gjennomgått dokumentet Farmakogenetiske analyser  i NEL.

Personalisert kreftterapi

Nyhet fra NHI.no Pro

Personalisert kreftterapi

Personalisert immunterapi, CRISPR behandling, er tatt i bruk i kampen mot blod- og lymfekreftsykdommer. En studie viser nå lovende resultater også i behandlingen av solide svulster.

CRISPR-genredigering kan endre immunceller slik at de oppsøker og ødelegger en persons kreftsvulst. En studie publisert i Nature beskrives som det første forsøket på å kombinere to frontområder innen kreftforskning: genredigering for å lage personaliserte behandlinger, og utvikling av T-celler for å gjøre dem bedre til å angripe svulster.

Viktige oppdateringer

Frå grøn resept til taksten Livsstilsintervensjon

Frå grøn resept til taksten Livsstilsintervensjon

Dei tidlegare takstane grøn resept og røyketakst har vorte slått saman til ein takst som har fått namnet Livsstilsintervensjon. Taksten kan no bli brukt i tillegg til medikamentell behandling, og ikkje berre som eit alternativ til dette.

PCSK9-hemmer på blå resept

PCSK9-hemmer på blå resept

Fra 1. januar 2023 får PCSK9-hemmeren alirokumab (Praluent) forhåndsgodkjent refusjon og kan forskrives på blå resept for flere pasienter enn i dag.

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed