Barn som pårørende

Barn og unge påvirkes når foreldre eller søsken er psykisk syke, rusmiddelavhengige, alvorlig somatisk syke, skadde eller dør. Vanlige tanker hos barnet er: Blir mamma frisk? Er det min skyld? Hva kommer til å skje? Vanlige følelser er bekymring, redsel, sinne, skyldfølelse og alenefølelse. Barna merker når hverdagen og familieatferd endrer seg, uansett alder.

Syke foreldre kan synes det er vanskelig å ta opp tema om barna i familien, og setter ofte pris på at legen er den som tar opp temaet.

Barn som er pårørende trenger åpenhet om helseproblemene. De har behov for å forstå, delta og få anerkjennelse for det de gjør. En multisenterstudie fra 2015 (Helsedirektoratet) anslår at 350 000 barn er pårørende til pasienter i spesialisthelsetjenesten i løpet av ett år. De fleste barn klarer seg bra, men noen utvikler egne problemer.

Fastlegen har en viktig rolle i å avklare om pasienten har mindreårige barn eller søsken, og ivareta deres behov for informasjon og oppfølging. Les mer om konsekvenser for barna, avklaringer, tiltak og råd og informasjon i NEL-dokumentet «Barn som pårørende» - basert på forskning og lovbestemmelser og redigert av BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

Normaltrykks-hydrocefalus

Normaltrykkshydrocefalus (NPH) er en av årsakene til demens som effektivt kan behandles. Tilstanden har snikende debut med gangvansker, ev. urge-symptomer og kognitiv svikt. Nyttig test; "Timed Up and Go"

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.