Hopp til hovedinnhold
Hudutslett etter utenlandsreise

Nytt fra NEL

Hudutslett etter utenlandsreise

Sommerferien nærmer seg og mange nordmenn gleder seg til å reise til utlandet. Det er ikke bare vi mennesker som trives i tropiske klima, mange bakterier, sopp, ormer og protozoer har gode betingelser her. Sammen med insekter og parasitter kan disse forårsake hudproblemer. Er egentlig svømmebassenggranulom og svømmekløe det samme? Hva var nå tungiasis og myiasis? Les vår nylig reviderte artikkel hudproblemer under/etter utenlandsreise for svar!

Søvnposisjonsterapi for nattlig gastroøsofageal refluks

Nyhet fra NHI.no Pro

Søvnposisjonsterapi for nattlig gastroøsofageal refluks

Nattlige refluksplager "forsurer" nattesøvnen til mange. Kan posisjonen vi sover i, minske syrerefluksen til øsofagus?

Livsstilstiltak, som å heve hodeenden av sengen og forlengelse av tiden mellom middag og leggetid, gir ofte ikke tilstrekkelig lindring. Bruk av protonpumpehemmere er svært effektivt for dagtidssymptomer, men har begrenset effekt på nattlige reflukssymptomer.

Eksperimentelle studier tyder på at å ligge i venstre sideleie minsker tendensen til refluks.

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Intensivsykepleieren Linn Therese Braaten Lien (32) fikk hjelp for senfølger etter covid-19 hos Kompani Covid i Bergen.

Pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste

Piloten som nå er startet i Bergen vil videreføres i 2023. Fra 2024 er det planlagt nasjonal innføring med oppstart i ett helseforetaksområde i hver region. Det er Direktoratet for e-helse som sammen med Norsk helsenett har ansvar for utprøving og innføring av pasientens legemiddelliste.

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed