Bestilling og informasjon

NEL-boks

Bestill NEL
Les mer

Bestilling og informasjon

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Ny førerkortveileder

COLOURBOX1205072.jpg

Fra 1. oktober 2016 gjelder nye helsekrav for førerkort. Det er kommet en forskrift om endring i førerkortforskriften og Helsedirektoratet har utarbeidet en ny Førerkortveileder. 


Den nye forskriften inneholder detaljerte helsekrav for ulike sykdomstilstander, og åpner for at fastlegen kan vurdere om helsekravet er oppfylt ved tilstander som frem til nå har krevd spesialistattest eller dispensasjonssøknad. Reglene for legemiddelbruk er bedre beskrevet. 


I NEL kan du lese om de nye helsekravene i kapittelet Førerkort og sykdommer. Merk at for hvert sykdomsavsnitt har vi laget en kortliste, mens den komplette listen med praktiske råd fra Førerkortveilederen følger under. For nye regler om legemiddelbruk se Førerkort og medikamenter

Faglig tips

Synkope og lungeemboli

Hos pasienter som ble innlagt i sykehus for første gangs synkope (gjennomsnitts alder 76 år), ble det i en studie funnet behandlingskrevende lungeemboli hos ca. 1 av 6 personer1.

Referanser

  1. Prandoni P, Lensing AWA, Prins MH, et al. Prevalence of pulmonary embolism among patients hospitalized for syncpoe. N Engl J Med 2016; 375: 1524-31. doi:10.1056/NEJMoa1602172DOI

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 200 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes i dag av 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet og en rekke kommuner og sykehus.