Denguefeber

dengue.jpg

Den myggbårne sykdommen denguefeber fantes i ni land på 1970-tallet. Idag finnes sykdommen i 128 land. 2019 var et rekordår med estimert knapt 400 millioner tilfeller av infeksjon og 25.000 døde – de fleste i Asia. Det var tre tilfeller i Spania og ni i Frankrike. Økningen antas å skyldes voksende slumområder nær byene og et varmere klima. De fleste som smittes med dengueviruset, får lette influensaliknende symptomer. Et fåtall får den alvorligere formen hemorragisk dengue. Det finnes ingen spesifikk behandling for dengue. I et forsøk på å ufarliggjøre myggen smittes den med Wolbachiabakterier. Det medfører at viruset ikke kan repliseres inne i myggen, og myggen kan ikke bringe smitten videre. I områder der dette har vært prøvd ut, har forekomsten av dengue minsket med mellom 40 og 75 prosent.

Les mer i vår nyhetssak.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

SUKK-S

SUKK-S er et validert verktøy for gradering av kvalme i svangerskapet og kan brukes ved oppfølging av kvalmebehandling hos den gravide. Skjemaet anbefales av Norsk gynekologisk forening. Se SUKK spørreskjema, eller les mer om Hyperemesis gravidarum.

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal