Hjerneslag, nasjonal retningslinje

hjerne.jpg

Helsedirektoratet publiserte i desember 2017 «Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag».

Behandling haster ved hjerneslag, og tidlig diagnose er avgjørende. Ved mistanke om hjerneslag anbefales umiddelbar kontakt med AMK- ring 113. Publikum og helsepersonell bør lære de viktige debutsymptomene: Språkforstyrrelse eller utydelig tale (Prate), facialisparese (Smile), eller svekket kraft i arm (Løfte).

Alle med hjerneslag bør innlegges i slagavdeling. Under transport til sykehus skal pasienten ha kontinuerlig tilsyn, se i NEL:  Hjerneslag-Prehospital behandling. Trombolyse anbefales ved infarkt, uten øvre aldersgrense, helst innen 3 timer, men kan gis innen 4,5 timer etter symptomstart. Hos egnede pasienter anbefales trombektomi i tillegg til trombolyse, senest 6 timer etter symptomstart.

Nytt for allmennlegene: Alle med TIA anbefales innlagt som øyeblikkelig hjelp.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

Skulder impingement

En studie viser ingen klinisk signifikant bedring av kirurgisk dekompresjon sammenlignet med kun artroskopi (sham-inngrep) eller ingen behandling ved kronisk skuldersmerte og impingement1. Se: Skuldertendinopatier

  1. Beard DJ, Rees JL, Cook JA, et al. Arthroscopic subacromial decompression for subacromial shoulder pain (CSAW): a multicentre, pragmatic, parallel group, placebo-controlled, three-group, randomised surgical trial. Lancet 2017. doi:10.1016/S0140-6736(17)32457-1 DOI

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.