Ulcerøs kolitt

Ulcerative colitis.jpg
Bildekilde: Wikipedia

I samarbeid med professor i gastroenterologi Bjørn Moum, er artikkelen om ulcerøs kolitt (UK) blitt revidert. UK er en autoimmun sykdom og insidensen er økende. De typiske symptomene er blodig og slimete diaré, men det kliniske bildet varierer. Diagnosen bekreftes ved endoskopi. Det anbefales å henvise disse pasientene direkte til koloskopi. Om tilstanden er alvorlig, gjøres kun distal koloskopi initialt. 1/3 av tilfellene som starter i rektum vil progrediere, og tidlig progresjon er forbundet med dårlig prognose og utvikling av alvorlig pankolitt.

Spesialisten styrer behandlingen. Standardbehandlingen er 5-ASA + ev. kortikosteroid. Lokalbehandling når det kun foreligger proktitt. Biologiske midler brukes ved moderat til alvorlig kolitt, og oppstart er tidlig ved manglende steroideffekt. Operasjon for UK gjøres hos færre enn 10% i løpet av de ti første årene etter diagnose.

UK medfører noe økt risiko for utvikling av kolorektal kreft, men mortaliteten på grunn av kreft er ikke økt sammenlignet med befolkningen forøvrig, ifølge norske tall.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

Skuldertrening

Skuldertendinopati er en hyppig kontaktårsak i allmennpraksis. Gradvis opptrening vil ofte føre til bedring i funksjon og plager. Detaljert treningsprogram med videoer for disse pasientene finner du her

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal