Ny legemiddelkalkulator for førerkort

Colourbox illustrajon.jpg

I 42% av blodprøvene tatt fra omkomne førere av person- og varebiler i perioden 2001 til 2010, ble det funnet ulovlige nivåer av alkohol, narkotika og/eller legemidler. Benzodiazepiner, inkludert sovemidler og beroligende midler, kan øke ulykkesrisikoen fra to til fire ganger. 

Førerkortforskriften spesifiserer konkrete øvre dosegrenser for noen av legemidlene som påvirker kjøreevnen. For en hel rekke legemidler må disse dosegrensene halveres ved samtidig bruk.

For å hjelpe deg i vurderingen av legemiddelbruk hos bilførere, har vi i NEL laget en legemiddelkalkulator. Skriv inn de legemidlene som er i bruk og som kan påvirke kjøreevnen. Kalkulatoren finner tillatte veiledende maksdoser, og gir melding om helsekravet til førerkort er oppfylt eller ikke. Du kan lese mer om bilkjøring og medikamenter her.

Bestilling og informasjon

NEL-boks

Bestill NEL
Les mer

Bestilling og informasjon

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Faglig tips

Rhesus-immunisering

Gravide skal rhesus-testes i svangerskapsuke 12-16. Hos RhD-negative tas blodprøve av mor for RhD-testing av fosteret i uke 24. Dersom barnet er RhD-positivt gis injeksjon med anti-D til mor i uke 28 og etter fødsel. Se Svangerskapskontroll - kontrollprogram uke 24 og 28. 

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.