Nettbasert kognitiv terapi

preview_COLOURBOX29558032.jpgNEL og NHI.NO kan nå tilby nettbaserte selvhjelpsprogrammer for pasienter som har behov for og ønsker psykologisk behandling for angst, depresjon eller søvnvansker.

Behandlingsprogrammene er laget av psykolog Magnus Nordmo, og er finansiert av Extrastiftelsen. Metoden som benyttes er kognitiv atferdsterapi (CBT).

Vi har selvhjelpsprogrammer for depresjon, langvarige søvnvansker, sosial angst og panikkangst. Disse programmene består hver av 8-10 videoer hvor psykologen forteller og forklarer. I tillegg er det korte program for kortvarige søvnvansker, rødming, presentasjonsangst, flyskrekk, helseangst og fobier.
Til videoene er det lenket arbeidsark, og apper som skal benyttes som hjelpemidler underveis. Alle behandlingsprogrammene er gratis. Her er selvhjelpsprogrammene, og informasjon til pasienten.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

Blødnings-forstyrrelser

Ved blødningsforstyrrelser kan blødningsmønster si noe om årsaken til blødningene. Få oversikt over blødningsmønsteret ved å la kvinnen fylle ut en blødningskalender. Se blødningskalenderen i NEL.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.