Hopp til hovedinnhold
Sjeldne diagnoser på fastlegens kontor

Nytt fra NEL

Sjeldne diagnoser på fastlegens kontor

Pasienter med sjeldne, medfødte tilstander har ofte en lang og kronglete vei før de får et klart svar på hva som er galt. For mange starter reisen fra symptom til sjelden diagnose på fastlegens kontor. Det er derfor viktig å vite hvor du som fastlege finner kunnskap om sjeldne diagnoser og hvor du kan henvende deg for spørsmål.

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter. De driver kompetanseoppbygging og -spredning for mer enn 100 sjeldne diagnoser. På deres nettside  finner du blant annet informasjon om ulike diagnoser, forskning, kurs og arrangementer. NEL har sammendrag og lenker til de fleste av disse diagnosene.

Alle kan kontakte SSD på 23075340.

Respiratorisk syncytialt virus sykdom blant voksne

Nyhet fra NHI.no Pro

Respiratorisk syncytialt virus sykdom blant voksne

Nedre luftveisinfeksjon forårsaket av respiratorisk syncytialt virus (RSV) er noe vi vanligvis forbinder med småbarn (bronkiolitt), men i økende grad er dette viruset skyld i alvorlige nedre luftveisinfeksjoner også blant eldre voksne.

I mange tiår har man forsøkt å utvikle en vaksine mot RSV for barn, men det har vist seg vanskelig. Økt innsikt om virusets immunologiske karakteristika og struktur har nå ført til utviklingen av flere lovende RSV vaksinekandidater.

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Intensivsykepleieren Linn Therese Braaten Lien (32) fikk hjelp for senfølger etter covid-19 hos Kompani Covid i Bergen.

Myokarditt etter vaksinasjon med mRNA-vaksine

Myokarditt etter vaksinasjon med mRNA-vaksine

Nordisk studie bekrefter funn om myokarditt etter vaksinasjon med mRNA-vaksine.

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed