Selvhjelp på nett ved psykiske plager

iStock-1064027420.jpg

Vi kjenner ennå ikke omfanget av psykisk sykdom og konsekvensene for psykisk helse i befolkningen i forbindelse med covid-19-epidemien. Mental Helses hjelpetelefon overstrømmes imidlertid med henvendelser. På NHI.no finner du gratis selvhjelpsprogram med kognitiv terapi for angst, depresjon og søvnvansker med mer. Personer som har behov for hjelp og er motiverte for nettbasert behandling, kan gjennomføre programmene på egen hånd. Eventuelt kan den nettbaserte behandlingen brukes i kombinasjon med oppfølging på legekontoret.

Behandlingsprogrammene er laget av psykolog Magnus Nordmo og finansiert av Extrastiftelsen. Programmene består hver av åtte til ti videoer hvor psykologen forteller og forklarer. Til videoene er det lenket arbeidsark og apper som benyttes som hjelpemidler underveis. Her finner du selvhjelpsprogrammene, og informasjon til pasienten

Nyttige lenker om Covid-19

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal