Hopp til hovedinnhold
Kjønnsinkongruens

Nytt fra NEL

Kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens betyr at det er manglende samsvar mellom opplevd kjønn og kjønnet som ble tildelt ved fødsel. De senere årene har det blitt rapportert en økning i forekomsten av kjønnsinkongruens, både blant barn og voksne. Dette har sannsynligvis en sammenheng med større åpenhet om og generell akseptering av kjønnsmangfold både i befolkningen og blant helsepersonell. I 2016 vedtok stortinget "Lov om endring av juridisk kjønn", som gjør det enkelt å endre det kjønnet en person er registrert med i folkeregisteret. 
Selv om kjønnsinkongruens ikke er definert som sykdom, er det laget egne diagnosekoder, i første rekke for å sikre tilgang til behandling. Mange har ubehag og plager forbundet med kjønnsinkongruens (kjønnsdysfori), og har behov for og kan ha god nytte av medisinsk hjelp. Les mer om dette i vår nye artikkel om kjønnsinkongruens.

Omikron - hva vet vi per ultimo januar 2022

Nyhet fra NHI.no Pro

Omikron - hva vet vi per ultimo januar 2022

Omikronvarianten er nå den dominerende virusvarianten av SARS-CoV-2 i verden. Etter ni uker med denne varianten vet vi nå mye mer om omikron enn da vi skrev en nyhetsartikkel om omikron i desember 2021.

Nye kvalitetsvurderte apper kan forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro

Nye kvalitetsvurderte apper kan forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro

Digitale selvhjelpsverktøy, som apper, kan gjøre oss bedre rustet til å takle og forebygge ulike plager og utfordringer. Mange kan ha nytte av å lære seg grep som kan gi bedre mestring av stress, uro og grubling.

Nytt om legemidler

Nytt om legemidler

Fem melatonin-produkter er godkjent og markedsføres i Norge. Når legen søker om godkjenningsfritak for produkter med melatonin uten markedsføringstillatelse, må det begrunnes hvorfor pasienten trenger et produkt som ikke er godkjent i Norge. Ved søknad gjennom Helfos tjenesteportal vil legen umiddelbart få svar dersom vilkårene er oppfylt. Pasienten kan hente legemidlet på apoteket med en gang, uten å betale annet enn egenandelen.

 

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed