Hopp til hovedinnhold
Kjønnsinkongruens

Nytt fra NEL

Kjønnsinkongruens

Kjønnsinkongruens betyr at det er manglende samsvar mellom opplevd kjønn og kjønnet som ble tildelt ved fødsel. De senere årene har det blitt rapportert en økning i forekomsten av kjønnsinkongruens, både blant barn og voksne. Dette har sannsynligvis en sammenheng med større åpenhet om og generell akseptering av kjønnsmangfold både i befolkningen og blant helsepersonell. I 2016 vedtok stortinget "Lov om endring av juridisk kjønn", som gjør det enkelt å endre det kjønnet en person er registrert med i folkeregisteret. 
Selv om kjønnsinkongruens ikke er definert som sykdom, er det laget egne diagnosekoder, i første rekke for å sikre tilgang til behandling. Mange har ubehag og plager forbundet med kjønnsinkongruens (kjønnsdysfori), og har behov for og kan ha god nytte av medisinsk hjelp. Les mer om dette i vår nye artikkel om kjønnsinkongruens.

Ny blodprøve påviser kreft hos pasienter med uspesifikke symptomer

Nyhet fra NHI.no Pro

Ny blodprøve påviser kreft hos pasienter med uspesifikke symptomer

Forskere i Oxford har utviklet en ny blodprøvetest som kan gjøre det mulig å stille en kreftdiagnose på et tidlig stadium hos pasienter med diffuse symptomer, samt å kunne avgjøre om det foreligger metastaser.

Nye kvalitetsvurderte apper kan forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro

Nye kvalitetsvurderte apper kan forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro

Digitale selvhjelpsverktøy, som apper, kan gjøre oss bedre rustet til å takle og forebygge ulike plager og utfordringer. Mange kan ha nytte av å lære seg grep som kan gi bedre mestring av stress, uro og grubling.

KOBLE: nytt oppslagsverk om legemidler til barn

KOBLE: nytt oppslagsverk om legemidler til barn

Nå lanseres Norges første kunnskapsbaserte oppslagsverk om dosering av legemidler til barn som er tilpasset norske forhold. Det heter KOBLE og vil legge til rette for at helsetjenesten får tilgang til solid, trygg, uavhengig og kvalitetssikret informasjon om dosering og bruk av legemidler til barn.

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed