Hopp til hovedinnhold
KUPP-kampanje om riktigere bruk av legemidler mot migrene

Nytt fra NEL

KUPP-kampanje om riktigere bruk av legemidler mot migrene

KUPP vil formidle oppdatert kunnskap om både anfallsbehandling og forebyggende behandling av migrene. I tillegg nytt om medikamentoverforbrukshodepine og spesielle forhold ved migrene hos kvinner og hos barn. De fleste tilfellene av migrene håndteres hos fastlegene hvor de utgjør en stor pasientgruppe.
KUPP ønsker å gi fastlegene verktøy som kan forenkle diagnose og behandling av migrene i allmennpraksis, og på den måten gi fastlegen trygghet for riktigere forskrivning av anfallsbehandling, og av forebyggende behandling der det anses riktig. Etter besøk fra KUPP, fysisk eller digitalt, skal du som fastlege være oppdatert på det nyeste kunnskapsgrunnlaget innen migrenebehandling i allmennpraksis.

Meld interesse for besøk ved å gå inn på Bestill besøk  hos KUPP.

Hvordan forlenge søvnen til friske barn?

Nyhet fra NHI.no Pro

Hvordan forlenge søvnen til friske barn?

Stadig færre barn og ungdommer får nok søvn. Ifølge studier får bare en tredjedel av barn og ungdommer tilstrekkelig søvn. Reduksjonen i søvnvarighet tilskrives økt skjermtid, bruk av elektroniske medier, koffeininntak og økende forekomst av usunn søvnatferd.

En systematisk oversikt har sett på ikke-farmakologiske intervensjoner som kan øke søvnlengden til friske barn. Hovedfunnet i studien var at tidligere leggetid, førte til 40 minutter lengre søvn.

Viktige oppdateringer

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Intensivsykepleieren Linn Therese Braaten Lien (32) fikk hjelp for senfølger etter covid-19 hos Kompani Covid i Bergen.

Mors vaksine beskytter også barnet i magen

Mors vaksine beskytter også barnet i magen

Forskerne fant at når moren ble vaksinert under svangerskapet, beskyttes den nyfødte
mot korona de første fire månedene etter fødsel.

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed