Nytt fra NEL

Kloke valg i NEL

I samarbeid med Legeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin har NEL-redaksjonen lagt inn anbefalinger fra Gjør kloke valg på relevante steder i Norsk Elektronisk Legehåndbok. Vi har inkludert en stor del av anbefalingene fra Norsk forening for allmennmedisin, men også anbefalinger fra andre fagforeninger der disse involverer valg som ofte gjøres på allmennlegekontoret. Du vil kunne finne disse i de mest relevante sykdoms- og symptomartiklene under avsnittene om diagnostikk og behandling. Les også mer om overutredning og overbehandling i NEL og om samarbeidet med Legeforeningen på NHI.no PRO.

Bestilling og informasjon

    

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Les mer om NEL her

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.

Les mer

Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.

Les mer

NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Les mer