Sykmelderveileder

sykmeldingsveileder ryggsmerte.jpg


Helsedirektoratet har nylig publisert ca. 200 diagnosespesifikke anbefalinger for sykmelding. Anbefalingene er laget av ekspertgrupper med representasjon både fra primærhelsetjenesten og fra sykehus.

Retningslinjene er publisert i en API-løsning, slik at de kan vises i NEL mens de fysisk ligger hos og oppdateres av Helsedirektoratet.

I NEL finner du anbefalingene under den enkelte diagnose, i avsnittet Trygdemedisin (høyre meny). Se eksempel i NEL: Akutte, lave ryggsmerter

Bestilling og informasjon

NEL-boks

Bestill NEL
Les mer

Bestilling og informasjon

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Faglig tips

Gulfebersertifikat

WHO og Folkehelseinstituttet melder nå (juli 2016) at en enkeltdose gulfebervaksine varer livet ut, og at internasjonalt gulfebersertifikat, gammelt eller nytt, har livslang gyldighet. 

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 200 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes i dag av 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet og en rekke kommuner og sykehus.