Nytt fra NEL

Skabb-behandling på blå resept

Forekomsten av skabb i befolkningen har økt i mange år. Bedømt ut fra salget av permetrin krem kan forekomsten være 4-doblet de siste to årene. To behandlingsomganger med krem, og i tillegg vask av klær og sengetøy er krevende i en stor familie. Det har nå også vært mange rapporter om behandlingssvikt, og det råder usikkerhet om dette skyldes resistens, eller at innsmøringen ikke har vært fullstendig.

Legemiddelverket har nå godkjent forskrivning av peroral ivermektin på blå resept til pasienter hvor det fortsatt påvises skabb 4 uker etter gjennomført krembehandling. Det må søkes HELFO på eget skjema. Les om dette i dokumentet om skabb i NEL. Se også dokument om gjennomføring av krembehandling.

Bestilling og informasjon

    

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Les mer om NEL her

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.

Les mer

Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.

Les mer

NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Les mer