Svangerskapsomsorgen

 Helsedirektoratet har i juni publisert ny retningslinje for svangerskapsomsorgen, med anbefalinger for oppfølging av gravide med et normalt svangerskap. Det er økt fokus på levevaner -lege/jordmor anbefales å ha en tidlig samtale og rådgivning, maksimalt en uke etter at kvinnen har tatt kontakt.

Anbefalingene fra retningslinjen for svangerskapsdiabetes er videreført - måling av HbA1c i første trimester og glukosebelastningstest i uke 24 til 28 hos risikogrupper. Alle gravide anbefales rutinemessig urindyrkning ved første konsultasjon, måling av serumferritin og testing av hepatitt B antistoffer. Ved serumferritin under 70 mg/L målt i første trimester anbefales jerntilskudd fra uke 18-20 og ut svangerskapet basert på nordiske ernæringsanbefalinger.

I NEL dokumentene om svangerskapskontroll og svangerskapsdiabetes har vi oppsummert retningslinjene.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

Normaltrykks-hydrocefalus

Normaltrykkshydrocefalus (NPH) er en av årsakene til demens som effektivt kan behandles. Tilstanden har snikende debut med gangvansker, ev. urge-symptomer og kognitiv svikt. Nyttig test; "Timed Up and Go"

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.