NEWS2

news2.png

Om lag en tredjedel av mulig forebyggbare dødsfall i Storbritannia skyldes mangelfull overvåkning av pasientens vitale funksjoner. Andre dødsfall står i sammenheng med utilstrekkelig respons ved klinisk forverring. En standardisert klinisk skår, «National Early Warning Score (NEWS)», har blitt et ledende skårsystem både i Storbritannia og internasjonalt, for å forbedre standardisert evaluering av akutt sykdom hos voksne, ikke-gravide pasienter.


Sluttrapporten som omtaler den oppdaterte versjonen av skåren, NEWS2, anbefaler at den anvendes både i primærhelsetjenesten, på akuttmottaket og i sykehus. Målsettingen er å forbedre tidlig oppdagelse og behandling av en klinisk forverret tilstand.


Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 i Norge har oversatt NEWS2 til norsk. NEWS2 anbefales brukt i både sykehus og prehospitalt. I samarbeid med pasientsikkerhetsprogrammet har NEL laget et elektronisk skjema av NEWS2

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

Skuldertrening

Skuldertendinopati er en hyppig kontaktårsak i allmennpraksis. Gradvis opptrening vil ofte føre til bedring i funksjon og plager. Detaljert treningsprogram med videoer for disse pasientene finner du her

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal