EILO - anstrengelsesutløst larynksobstruksjon

 

11967-2-friidrett.jpg

EILO – exercise-induced laryngeal obstruction – er en tilstand hvor man under maksimal fysisk anstrengelse plutselig får pustebesvær med inspiratorisk stridor, ofte ledsaget av pipelyder. Plagene gir seg innen 1-5 minutter ved hvile. Tilstanden er ikke sjelden hos barn og unge voksne. EILO blir ofte mistolket som anstrengelsesutløst bronkospasme.

Diagnosen kan stilles på det typiske kliniske bildet, men bekreftes på CLE-test – det vil si kontinuerlig laryngoskopi under belastning. Dersom man kan se sammentrekning av stemmebånd eller området like over stemmebåndene samtidig med at symptomene utløses, er diagnosen sikker. Utstyr for CLE-test ble utviklet ved Haukeland sykehus, og finnes nå ved flere større sykehus. EILO kan ofte behandles effektivt ved informasjon, pustetrening, logopediske tiltak eller ved fysioterapi. Operasjon er effektivt hos de få hvor konservativ behandling ikke fører fram.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

SUKK-S

SUKK-S er et validert verktøy for gradering av kvalme i svangerskapet og kan brukes ved oppfølging av kvalmebehandling hos den gravide. Skjemaet anbefales av Norsk gynekologisk forening. Se SUKK spørreskjema, eller les mer om Hyperemesis gravidarum.

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal