Nytt fra NEL

Langtidseffekter av covid-19

Foreløpige data fra studien "COVID Symptom Study" i Storbritannia viser at rundt ti prosent av pasientene med covid-19 fortsatt har sykdomsfølelse tre uker etter debut av symptomene. Langtidseffektene etter akutt covid-19 kan ramme pasienter med både milde, moderate eller alvorlige forløp. Hos noen vedvarer sykdomsfølelsen i mange måneder. Det er ikke uvanlig at pasienter har ett eller flere symptom(er) fra forskjellige organsystemer. Symptomene kan komme og gå over lengre tidsperioder. Hyppigst forekommer hoste, lavgradig feber eller utmattelse. Andre symptomer kan blant annet være muskelsmerter, mage-tarm- besvær, utslett, hukommelsesproblemer og depresjonsfølelse.

Les mer om langtidseffektene i NEL-artikkelen om covid-19.

Bestilling og informasjon

    

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Les mer om NEL her

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.

Les mer

Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.

Les mer

NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Les mer