Langvarig svimmelhet

iStock-1171449638.jpg

Persisterende postural-perseptuell svimmelhet (PPPS) er en ny diagnose som har sin egen diagnosekode i ICD-11. Tilstanden ble tidligere kalt fobisk postural svimmelhet eller kronisk funksjonell svimmelhet.

PPPS har nå fått klare diagnosekriterier. Det typiske er langvarige svimmelhetsplager som oppstår etter en episode med akutt svimmelhet, ustøhet eller balanseproblemer, f. eks. etter en akutt vestibularisnevritt, BPPV, eller et hjerneslag. PPPS er funksjonell, det vil si ikke en psykisk sykdom, og heller ikke rent somatisk, og antas å skyldes ubevisste, vedvarende kompensasjonsmekanismer etter den akutte vertigosykdommen.

Behandlingen, såkalt vestibulær rehabilitering, er enkel å gjennomføre og har god effekt hos de fleste.

Les mer i vårt nye dokument om PPPS.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

SUKK-S

SUKK-S er et validert verktøy for gradering av kvalme i svangerskapet og kan brukes ved oppfølging av kvalmebehandling hos den gravide. Skjemaet anbefales av Norsk gynekologisk forening. Se SUKK spørreskjema, eller les mer om Hyperemesis gravidarum.

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal