Hopp til hovedinnhold
Psykososial oppfølging av barn og unge rammet av krig, katastrofer og kriser

Nytt fra NEL

Psykososial oppfølging av barn og unge rammet av krig, katastrofer og kriser

Barn, unge og familier utsatt for krig, katastrofer eller kriser kan ha utviklet fysiske, psykiske eller atferdsmessige reaksjoner de trenger hjelp til å håndtere. Noen trenger lavterskeltiltak eller behandling rettet mot det aktuelle traumet. NKVTS har utviklet kartleggingsverktøy  for psykososial helse som kan bidra til å identifisere barn med behov for tiltak. Disse er også i finne her i NEL. Skjemaene kartlegger symptombyrde, funksjon og oppfølgingsbehov, samt gjør det lettere å følge barnets utvikling over tid. Det er fortsatt klinisk skjønn som gjelder med tanke på valg av tidspunkt for kartlegging, vurderinger og tiltak.

KI og kardiovaskulære helseråd

Nyhet fra NHI.no Pro

KI og kardiovaskulære helseråd

Kunstig intelligens (KI) inntar medisinen på en rekke områder. Frisleppet av ChatGPT for 1 år siden har startet en utbredt diskusjon om muligheter og trusler. Erfaringer så langt med ChatGPT er både gode og mindre gode. Det er funnet å være empatisk og i stand til å levere kvalitetssvar til pasienter.

En dansk studie har vurdert helserådene fra ChatGPT vedrørende hjerteinfarkt, perifer arteriell sykdom, åreknuter og forebygging av kardiovaskulær sykdom. Resultatene er ifølge forfatterne bekymringsfulle.

Viktige oppdateringer

DEMENS: Nytt e-læringskurs skal gjøre fastleger tryggere på utredning

DEMENS: Nytt e-læringskurs skal gjøre fastleger tryggere på utredning

En demensdiagnose er ofte inngangsporten til tilrettelagt hjelp og oppfølging fra kommunen. Et nytt e-læringskurs skal øke kompetansen hos fastleger og andre som arbeider med demensutredning.

Legemiddelbivirkninger - ut fra mørket og inn i preparatomtalen?

Legemiddelbivirkninger - ut fra mørket og inn i preparatomtalen?

Bli med på webinar 8. november fra 11.00 til 13.00 om underrapportering av bivirkninger. RELIS arrangerer og du vil møte lege Kaveh Rashidi, sykehuslege Ole Martin Steihaug, Gunnar Rimul fra Statens legemiddelverk og Gro Evensen fra Folkehelseinstituttet.

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed