Lovendring i psykisk helsevernloven fra 1. september

8467-2-lovverk3.jpg

Etter dagens regler kan samtykkekompetente pasienter med alvorlige sinnslidelser som oppfyller visse tilleggsvilkår, underlegges tvungent psykisk helsevern. Fra 1. september vil det være et vilkår at pasienter må mangle samtykkekompetanse for at vedkommende skal kunne underlegges tvungen observasjon og tvungent psykisk helsevern. 

Les mer i nyhetsartikkelen Lovendring i psykisk helsevernloven. Se også NEL-dokumentet Orientering og sjekkliste ved tvungent psykisk helsevern som utførlig beskriver hvordan man går frem ved innleggelse i psykiatrien på tvang. Dokumentene er skrevet av Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde og kursholder om helserett for leger.

Bestilling og informasjon

NEL-boks

Bestill NEL
Les mer

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Faglig tips

Smertelindring ved traumer

Ved akutte, mindre muskel- og skjelettraumer har, i følge en god RCT, paracetamol 1 g x 4 like god effekt som diklofenak 50 mg x 3. Effekten ble målt etter 90 minutter og gjennom 3 døgn1.

Referanser

  1. Ridderikhof ML, Lirk P, Goddijn H, et al. . Acetaminophen or nonsteroidal anti-inflammatory drugs in acute musculoskeletal trauma: A multicenter, double-blind, randomized, clinical trial. Ann Emerg Med 2017. pmid:29033294 PubMed

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.