Ny løsning for pålogging til Legehåndboka

nel-login.png

Mandag 4. februar rullet vi ut en ny løsning for pålogging og brukeradministrasjon for Legehåndboka. Det er verdt å merke seg at innloggingsvinduet har et litt annet utseende enn tidligere.

Første gang du skal bruke NEL etter at den nye løsningen er live, må du logge inn på nytt. Innloggingsdetaljene – brukernavn og passord – er de samme som før.

Formålet med den nye løsningen er å få en raskere og sikrere innlogging, samt å sikre god håndtering av et stadig økende antall brukere av våre tjenester.

For deg vil brukeropplevelsen være mer eller mindre lik nåværende løsning, og får ingen praktiske ulemper. I et lengre perspektiv legger denne endringen fundamentet for videre utvikling, slik som integrasjon mot journalsystem og andre løsninger.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

Blødnings-forstyrrelser

Ved blødningsforstyrrelser kan blødningsmønster si noe om årsaken til blødningene. Få oversikt over blødningsmønsteret ved å la kvinnen fylle ut en blødningskalender. Se blødningskalenderen i NEL.

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal