GOLD-2017: nye anbefalinger for KOLS

 

39743-2-rontgen-av-lungene.jpg

Den nye 2017 internasjonale GOLD strategien inneholder en del vesentlige endringer i forhold til tidligere versjoner. KOLS-artikkelen i NEL omtaler endringene i detalj. Kort oppsummert dreier det seg om følgende:

Inndeling i symptomdefinerte pasientgrupper A-D er nå uavhengig av spirometri-grad 1-4. Medikamentell behandling av stabil KOLS tar hovedsakelig hensyn til pasientgruppene. I gruppe A er det nå valgfritt å starte med én av følgende: SABA, SAMA, LAMA eller LABA. For gruppe B anbefales fortrinnsvis LAMA eller LABA. Førstevalg i gruppe C er LAMA, og i gruppe D er det en kombinasjon av LAMA og LABA.

Når det gjelder de nyere LAMAs (R03 B05-07) konkluderer en systematisk oversikt (2015) med at medikamentene har minst like god effekt som tiotropium.  

Bestilling og informasjon

NEL-boks

Bestill NEL
Les mer

Bestilling og informasjon

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Faglig tips

Urinprøve hos spedbarn

Quick-Wee metoden økte andelen vellykkede urinprøver innen 5 minutter fra 12% til 31% i en legevaktsstudie på barn i aldersgruppen 1-12 måneder1. Les om metoden i dokumentet Urinveisinfeksjoner hos barn

Referanser

  1. Kaufman J, Fitzpatrick P, Tosif S, et al. Faster clean catch urine collection (Quick-Wee method) from infants: randomised controlled trial. BMJ 2017; 357: j1341. pmid:28389435PubMed

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.