Hopp til hovedinnhold
SGLT2-hemmere og DKA

Nytt fra NEL

SGLT2-hemmere og DKA

SGLT2-hemmere har i løpet av få år har fått et stort bruksområde. Det mest brukte preparatet ble utskrevet i mer enn 8,5 millioner døgndoser i 2022. SGLT2-hemmere brukes hos pasienter med diabetes type 2, ved hjertesvikt, og hos pasienter med kronisk nyresykdom.

SGLT-2-hemmere øker imidlertid risikoen for utvikling av den mulig livstruende komplikasjonen diabetisk ketoacidose (DKA). Det spesielle er at ketoacidose hos SGLT2-brukere også kan forekomme med normalt blodsukker. DKA kan forebygges ved at SGLT2-hemmere settes på pause i perioder med stress/økt insulinbehov. Vi har derfor laget et informasjonsskriv om dette.

Til brukere av SGLT2-hemmer                                                    ARKIV 

Antidepressiva uten effekt på kroniske smerter

Nyhet fra NHI.no Pro

Antidepressiva uten effekt på kroniske smerter

Kronisk smerte har ofte skadelige effekter på fysisk evne, velvære og livskvalitet. En ny Cochrane-oversikt basert på en nettverksmetaanalyse har sammenlignet effekt og sikkerhet av antidepressiva hos voksne med kroniske smerter - unntatt hodepine.

Oversikten viser at i studier av 25 forskjellige antidepressiva, var duloksetin det eneste antidepressive midlet som så ut til å ha noe effekt ved kroniske smerter. Bevis for effekt av alle andre antidepressiva var lav.

Det er uavklart om antidepressiva gir smertelindring blant pasienter med kronisk smerte og depresjon.

Viktige oppdateringer

Frå grøn resept til taksten Livsstilsintervensjon

Frå grøn resept til taksten Livsstilsintervensjon

Dei tidlegare takstane grøn resept og røyketakst har vorte slått saman til ein takst som har fått namnet Livsstilsintervensjon. Taksten kan no bli brukt i tillegg til medikamentell behandling, og ikkje berre som eit alternativ til dette.

Refusjon av SGLT2-hemmere ved diabetes type 2

Refusjon av SGLT2-hemmere ved diabetes type 2

Forhåndsgodkjent refusjon til SGLT2-hemmere utvides til å omfatte førstelinjebehandling for diabetespasienter med etablert hjerte- og karsykdom og/eller nyresykdom.

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed