Kognitiv terapi ved insomni

COLOURBOX6590090.jpg

Langvarige søvnvansker plager rundt ti prosent av den voksne befolkningen og nærmere halvparten av alle over 65 år. Kognitiv terapi er førstevalg ved behandling av kronisk insomni, og er vist å ha effekt i mer enn 200 studier.

Langtidseffekt av behandlingen er vist bedre enn farmakologisk behandling, og det er funnet positiv effekt på søvn også hos personer med komorbide lidelser som depresjon, PTSD eller smertetilstander. Sannsynligvis er effekten noe bedre ved psykiatriske komorbide lidelser enn somatiske.

Søvnrestriksjon og stimuluskontroll, det vil si atferdsdelen av kognitiv terapi, er best dokumentert.

Motiverte pasienter kan ha god nytte av nettbasert kognitiv terapi ved insomni. I NEL finner du selvhjelps videoer for flere lette psykiske lidelser -inkludert søvnforstyrrelse, basert på kognitiv terapi her. Les mer i vår artikkel om søvnløshet.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

Blødnings-forstyrrelser

Ved blødningsforstyrrelser kan blødningsmønster si noe om årsaken til blødningene. Få oversikt over blødningsmønsteret ved å la kvinnen fylle ut en blødningskalender. Se blødningskalenderen i NEL.

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal