Svangerskapsdiabetes


15056-2-svangerskapskontroll.jpg
Helsedirektoratet har publisert en ny "Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes". Diagnosen svangerskapsdiabetes stilles som før ved peroral glukosebelastning (OGTT) i uke 24-28. Risikogruppen som anbefales testing er utvidet, og flere kvinner vil få diagnosen.

Behandlingen av svangerskapsdiabetes er kostregulering og økt fysisk aktivitet. Det anbefales henvisning til spesialisthelsetjenesten dersom behandlingsmålene ikke nås. 

Retningslinjen anbefaler også analyse av HbA1c ved første svangerskapskontroll for å diagnostisere diabetes, det vil i praksis si ukjent diabetes type 2. Alle med diabetes i svangerskap anbefales henvisning til spesialist. 

Se alle detaljene i Nel-dokumentet Diabetes i svangerskap

 

Bestilling og informasjon

NEL-boks

Bestill NEL
Les mer

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

Faglig tips

Urinprøve hos spedbarn

Quick-Wee metoden økte andelen vellykkede urinprøver innen 5 minutter fra 12% til 31% i en legevaktsstudie på barn i aldersgruppen 1-12 måneder1. Les om metoden i dokumentet Urinveisinfeksjoner hos barn

Referanser

  1. Kaufman J, Fitzpatrick P, Tosif S, et al. Faster clean catch urine collection (Quick-Wee method) from infants: randomised controlled trial. BMJ 2017; 357: j1341. pmid:28389435PubMed

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.