Migrasjonsmedisin

preview_COLOURBOX33258356.jpg

I NEL har vi nå lagt til et nytt kapittel med tittelen Migrasjonsmedisin i hovedmenyen kliniske kapitler. Migrasjonsmedisin handler om helsen til innvandrere, og om de medisinske og praktiske forholdene som vi som helsearbeidere bør kjenne til for å kunne gi innvandrere et godt og likeverdig tilbud.

Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) ble opprettet i 2003 av Helse- og omsorgsdepartementet og tilknyttet Oslo universitetssykehus. Fra 1. januar 2018 er NAKMI organisert under Folkehelseinstituttet.

Lege og seniorrådgiver ved NAKMI, Arild Kjell Aambø, har skrevet tre artikler for NEL som er nyttig lesning for alle som jobber med innvandrere. Artiklene handler om definisjoner og rettslige forhold, om innvandreres helsetilstand, og en artikkel om konsultasjonen med innvandrere.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

Blødnings-forstyrrelser

Ved blødningsforstyrrelser kan blødningsmønster si noe om årsaken til blødningene. Få oversikt over blødningsmønsteret ved å la kvinnen fylle ut en blødningskalender. Se blødningskalenderen i NEL.

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal