NEL er 20 år!

 NEL20år.png

I 1997 inngikk Norsk Helseinformatikk AS en kontrakt med Sosial- og helsedepartement om å utvikle et elektronisk oppslagsverk for leger.

I april 1999 ble NEL lansert.

På lanseringstidspunktet inneholdt NEL ca. 1300 artikler, i dag består NEL av over 7000 artikler og kvaliteten av den enkelte artikkel er betydelig forbedret over årene.

NEL-redaktørene er forfatterne av NEL, men opp gjennom årene har vi hatt stor hjelp av flere hundre eksterne fagmedarbeidere. Nær 100 prosent av norske allmennleger abonnerer på NEL. Det samme gjør flere sykehus og over 200 norske kommuner.

Med utgangspunkt i NEL har NHI utviklet en helseportal, NHI.no, og vi lager e-læringskurs for leger og pleie-og omsorgspersonell i kommunene. Vi har eksportert NEL til Danmark, Sverige og Tyskland. Som det fremgår av tallene nederst på denne siden, er bruken av NEL, e-læringskursene og NHI.no stor.

Vil du vite mer om NEL-historien, klikk deg inn her.

Bestilling og informasjon

 

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) er et medisinsk oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. NEL oppdateres fortløpende og kvalitetssikres av nærmere 200 fagpersoner fra primærhelsetjenesten, sykehusene og universitetene.

NEL inneholder i dag ca. 7000 artikler som omtaler store deler av det medisinske fagfeltet, alle med kildehenvisninger.

NEL er Skandinavias mest brukte oppslagsverk for leger og helsepersonell. I Norge leverer vi NEL til 90 % av allmennlegene, i tillegg til det offentlige, flere sykehus og kommuner – tilsammen 19000 helsearbeidere gjør oppslag i NEL hver uke bare i Norge. NEL er også oversatt til svensk og dansk, og finnes i Sverige som Medibas og i Danmark som Lægehåndbogen.

LES MER OM NEL HER

Faglig tips

Blødnings-forstyrrelser

Ved blødningsforstyrrelser kan blødningsmønster si noe om årsaken til blødningene. Få oversikt over blødningsmønsteret ved å la kvinnen fylle ut en blødningskalender. Se blødningskalenderen i NEL.

Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene. Andre kunder er Helsedirektoratet, Helsetilsynet, Forsvarets sanitet, en rekke kommuner og sykehus.
Norsk Helseinformatikk har over 30 e-læringskurs utviklet for alle profesjoner innenfor helse. Vi har med dette Norges fremste tilbud innenfor e-læring til helsesektoren.
NHI.no er Norges mest besøkte helseportal med over 400 000 besøkende hver uke. Siden inneholder nyheter innenfor helse, sykdom, kosthold og livsstil.

Antall sidevisninger siste måned

0
Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)
0
E-Læring
0
NHI.no Publikumsportal