Hopp til hovedinnhold
Terminal behandling av voksne

Nytt fra NEL

Terminal behandling av voksne

Studier har vist at de fleste pasienter ønsker å dø hjemme, når den tiden kommer. Planlegging av terminalfasen er mulig hos de fleste, men potensialet for å yte palliativ behandling i pasientenes hjem utnyttes ikke i Norge per i dag. Samhandling mellom hjemmesykepleien, fastlegen og et palliativt team kan bidra til at flere dør hjemme som ønsket. God kommunikasjon med både pasienten og pårørende er avgjørende for en trygg opplevelse. En individuell plan til bruk i palliasjon kan være et nyttig verktøy. På nettsidene til regionale kompetansetjenester finner du informasjon om ressurser, verktøy, maler, kurs, E-læring, m.m. Les mer i vår artikkel om Terminal behandling av voksne.

En mangefasettert intervensjon mot fedme hos barn

Nyhet fra NHI.no Pro

En mangefasettert intervensjon mot fedme hos barn

Over de siste 30-50 årene har det utviklet seg en fedmeepidemi blant barn. Hva kan gjøres for å snu denne utviklingen? En studie fra Kina gir oppmuntrende resultater.

Nye kvalitetsvurderte apper kan forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro

Nye kvalitetsvurderte apper kan forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro

Digitale selvhjelpsverktøy, som apper, kan gjøre oss bedre rustet til å takle og forebygge ulike plager og utfordringer. Mange kan ha nytte av å lære seg grep som kan gi bedre mestring av stress, uro og grubling.

Myokarditt etter koronavaksinasjon

Myokarditt etter koronavaksinasjon

Myokarditt (og perikarditt) er sjeldne bivirkninger som kan opptre etter vaksinasjon med Comirnaty (Pfizer) og Spikevax (Moderna).

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed