Hopp til hovedinnhold
Hudutslett etter utenlandsreise

Nytt fra NEL

Hudutslett etter utenlandsreise

Sommerferien nærmer seg og mange nordmenn gleder seg til å reise til utlandet. Det er ikke bare vi mennesker som trives i tropiske klima, mange bakterier, sopp, ormer og protozoer har gode betingelser her. Sammen med insekter og parasitter kan disse forårsake hudproblemer. Er egentlig svømmebassenggranulom og svømmekløe det samme? Hva var nå tungiasis og myiasis? Les vår nylig reviderte artikkel hudproblemer under/etter utenlandsreise  for svar!

Blodtrykksbehandling - når kommer gevinsten?

Nyhet fra NHI.no Pro

Blodtrykksbehandling - når kommer gevinsten?

De positive effektene av intensiv blodtrykksbehandling kommer først etter flere år, mens mulige ulemper kommer tidlig. Hva er da verdien av intensiv blodtrykksbehandling blant eldre?

Pasienter 60 år eller eldre er en svært heterogen gruppe når det gjelder kardiovaskulær risiko. Legene må derfor veie fordeler opp mot mulige ulemper når de vurderer intensiv behandling for å oppnå blodtrykkskontroll.

Pasienter med begrenset tid igjen å leve, vil kunne oppleve ulempene og ha liten sjanse for å oppnå gevinsten med behandlingen.

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Å få hverdagen tilbake etter covid-19

Intensivsykepleieren Linn Therese Braaten Lien (32) fikk hjelp for senfølger etter covid-19 hos Kompani Covid i Bergen.

Pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste

Piloten som nå er startet i Bergen vil videreføres i 2023. Fra 2024 er det planlagt nasjonal innføring med oppstart i ett helseforetaksområde i hver region. Det er Direktoratet for e-helse som sammen med Norsk helsenett har ansvar for utprøving og innføring av pasientens legemiddelliste.

Nye og reviderte artikler

NHI.no Pro

NHI.no Pro

Klinisk relevante nyheter fra forskningsfronten. 

Gi tilbakemelding

Gi tilbakemelding

Tilbakemeldinger, tips eller spørsmål til redaksjonen?

"NEL - Utviklet for å hjelpe leger og helsepersonell i en travel hverdag"

Terje Johannessen, professor i allmennmedisin og grunnlegger av NEL, Medibas og Deximed