Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt forløp barnevern - uke 17

Publisert:


Helsedirektoratet publiserte i februar 2023 i samarbeid med Bufdir Nasjonalt pasientforløp for barnevern . Det er en utvidelse av det opprinnelige pakkeforløp for psykisk helse og rus for barn i barnevernet og omfatter nå i tillegg somatisk helse, seksuell helse og tannhelse.

Lenker til de ulike anbefalingene i Nasjonalt forløp for barnevern er nå en egen seksjon i NEL's artikkel om Barneverntjenesten. Ved søk på artikkelen finner du den under "Andre profesjonelle" i opplistingen av treff. Vi integrerer dessuten en kort omtale av dette pakkeforløpet i relevante NEL-artikler.

Se også nyhetssak på NHI.no Pro: Nasjonalt forløp for barnevern