Hopp til hovedinnhold

Uke 34 - Akutt hørselstap

Publisert:


Ved akutt idiopatisk hørselstap («sudden deafness») er behandling med steroider standard. Hvorvidt tilleggsbehandling med hyperbar oksygen i trykkammer (HBO) har en bedre effekt enn steroider alene undersøkes nå i en stor randomisert studie, SuDHO. 

Rask utredning og tidlig behandling er viktig. Inklusjon og ev. start av HBO må skje innen 7 dager fra symptomstart. Det anbefales å ta telefonisk kontakt med vakthavende ØNH-lege dersom man ser pasienter som kan være aktuelle for studien. Studiesentre er lagt til sykehus i Bergen, Stavanger, Førde, Trondheim, Oslo (Rikshospitalet og AHUS), Drammen og Skien – ev. også Tromsø. Trykkammerbehandling gjennomføres på Haukeland og Ullevål sykehus.

For mer info om studien: SuDHO