KMI kalkulator

KMI (kroppsmasseindeks) beregnes ut fra en persons vekt og høyde, og er for de fleste et godt mål på mengden kroppsfett. Dette gir også mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier. KMI kalles også BMI (body mass index).

cm

kg

år

2-18 år barn • 18-70 år voksen • >70 år eldre

Kjønn påvirker resultatet kun for barn

Resultat: 22.2kg/m2

standard KMI kategori: normal vekt

iso-KMI kategori: -

KMI ≤ 16: undervekt grad 3
KMI ≤ 17: undervekt grad 2
KMI ≤ 18.5: undervekt grad 1
KMI 18.5-25: normal vekt
KMI ≥ 25: overvekt
KMI ≥ 30: fedme
KMI ≥ 35: alvorlig fedme
KMI ≥ 40: svært alvorlig fedme
utviklet av
NHI