Beregning av kaloribehov ved overvekt/fedme

Det totale energibehovet (kaloribehovet) kan beregnes ved å kalkulere energibehovet i hvile og multiplisere dette med en aktivitetsfaktor

Energibehov i hvile
Kjønn

Energibehovet ved hvile: 1591 kcal


Daglig aktivitet
Aktivitetsfaktor (PAL)

1.2

1.4 - 1.5

1.6 - 1.7

1.8 - 1.9

+0.3 (økning)

2.0 - 2.4

Daglig energibehov: 1910 kcal

utviklet av
NHI