Vurdering av dehydrering hos barn / voksne

Klikk i en rute for å starte

Kliniske tegn

Mild

Moderat

Alvorlig

*Vekttap (%)

Allmenntilstand

Respirasjon

Puls

Urinproduksjon

Slimhinner

Hudturgor

Evne til å drikke

Kapillær fyllningstid

Øyne

utviklet av
NHI