Beregning av LDL-kolesterol

Denne formelen gjelder hvis pasienten er fastende og har triglyseridverdi mindre enn 4,5 mmol/L

mmol/L

mmol/L

mmol/L

Kolesterol/ HDL ratio: 0

LDL-kolesterol: 0 mmol/L

utviklet av
NHI