Major depression (ICD-10)

Spørsmålene under handler om hvordan du har hatt det den siste uken (ved symptomvurdering av depresjon) eller de siste to ukene (vurdering av depresjon som diagnose)

Resultat

-

-

utviklet av
NHI