OBS Demens

Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens

A. Orientering

Hvordan personen klarer å holde seg orientert om tid, sted, egen familie

1. Tidsorientering - måned/årstid

6

5

4

3

2

1

0

2. Alder (Fødselsår godtas ikke)

6

5

4

3

2

1

0

3A. Sted (Institusjonsbeboere)

6

5

4

3

2

1

0

3B. Sted (Hjemmeboende)

6

5

4

3

2

1

0

4. Egen familie

6

5

4

3

2

1

0

5. Egen identitet

6

5

4

3

2

1

0

6A. Avdelingsmiljøet (instutisjonsboende)

6

5

4

3

2

1

0

6B. Bomiljøet (Hjemmeboende)

6

5

4

3

2

1

0

B. Hukommelse

Det vil si å kunne huske fra situasjoner/hendelser både fra nåtid og tidligere i livet

7. Nærhukommelse (Aktuell situasjon)

6

5

4

3

2

1

0

8. Fjernhukommelse (Tidligere i livet)

6

5

4

3

2

1

0

C. Språk og kommunikasjon

Det vil si å oppfatte og formidle tale og budskap. Dette innbefatter språkforståelse, flytende tale og benevning

9. Språkforståelse

6

5

4

3

2

1

0

10. Taleflyt

6

5

4

3

2

1

0

11. Skriving

6

5

4

3

2

1

0

D. Oppfatte og forstå

Det vil si evne til å få tak i hva hendelser og situasjoner går ut på, og forstå og holde tråden i det som skjer i situasjoner som varer over tid

12. Våkenhet om dagen

6

5

4

3

2

1

0

13. Forstår klokka

6

5

4

3

2

1

0

E. Selvhjelp

14. Personlig hygiene

6

5

4

3

2

1

0

15. Av- og påkledning

6

5

4

3

2

1

0

16. Måltider

6

5

4

3

2

1

0

17. Kontinens

6

5

4

3

2

1

0

F. Følelsesmessig fungering

18. Stemningsleie

6

5

4

3

2

1

0

19. Irritasjon/utagering

6

5

4

3

2

1

0

20. Angst

6

5

4

3

2

1

0

21. Rastløshet/uro

6

5

4

3

2

1

0

22. Initiativ

6

5

4

3

2

1

0

G. Sosial fungering

Det vil si hvordan personen fungerer sammen med andre mennesker

23. Deltagelse i sosial aktivitet

6

5

4

3

2

1

0

24. Forhold til naboer/medbeboere

6

5

4

3

2

1

0

Sum OBS: 0

utviklet av
NHI