Hopp til hovedinnhold

Redaksjon, fagmedarbeidere og tekniske bidragsytere

Sist oppdatert:

Sist revidert:Medisinsk redaksjon

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, dr. med. Medisinsk sjef NHI og sjefsredaktør NEL
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin. Sjefsredaktør NEL
  • Peter Jost, dr. med., spesialist allmennmedisin. Redaktør NEL
  • Tor André Johannessen, lege. Redaktør NEL
  • Silje Barlindhaug, spesialist allmennmedisin. Redaktør NEL
  • Anita Baadstø, sykepleier. Redaktør NEL

Teknisk ansvarlige: Anders Skjeggestad, Kim Robert Blix, Cato Skogholt, Thomas Ervik, Balázs Orbán, Mathias Leding, Kent Are Torvik.

Tidligere og nåværende fagmedarbeidere

Alfsen, Glenny Cecilie

Patologi, overlege, førsteamanuensis

Alsaker, Mirjam

Onkologi, overlege

Amundsen, Tore

Indremedisin, overlege

Andersen, Sigve

Onkologi, overlege

Andersen, Svend

Pediatri, overlege

Angelsen, Anders

Overlege, urolog

Arntzen, Knut Jørgen

Arbeidsmedisin, bedriftslege

Aursnes, Ivar

Farmakologi, professor

Bachmann-Harildstad, Gregor

ØNH, overlege

Bathen, Jørn

Kardiologi, overlege

Bergh, Kåre

Mikrobiologi, professor

Bergsjø, Per

Gynekologi og obstetrikk, professor

Berild, Dag

Infeksjonsmedisin, overlege

Bindoff, Laurence

Nevrologi, overlege, professor

Bjerklund Johansen, Truls E

Urologi, professor og overlege

Bjermer, Leif

Lungesykdommer, overlege, professor

Bjorvatn, Bjørn

Allmennmedisin, professor

Bjørge, Line

Gynekologi, assistentlege

Bjørnland, Kristin

Barnekirurgi, overlege

Bjørnstad, Hans Halvor

Kardiologi, overlege

Bjørnstad, Johannes

Dykkemedisin, assistentlege

Bogsrud, Trond

Nukleærmedisin, overlege

Bolle, Roald

Pediatri, overlege, førsteamanuensis

Boonstra, Eelco

Allmennmedisin, allmennlege

Borchgrevink-Lund, Carl Fredrik

Hygienesykepleier

Brantsæter, Arne Broch

Infeksjoner, overlege

Bratland, Svein Z.

Allmennmedisin, allmennlege

Brenna, Eiliv

Gastroenterologi, overlege

Bruun, Johan N.

Infeksjonsmedisin, overlege, professor

Bruun, Tone

Mikrobiologi,

Bærheim, Anders

Allmennmedisin, professor

Claudi, Tor

Allmennmedisin, allmennlege

Cooper, John

Allmennmedisin og indremedisin

Dahl, Lauritz Bredrup

Pediatri, overlege

Dahl, Torbjørn

Karkirurgi, overlege

Dalaker, Morten

Hud, overlege

Dietrichs, Espen

Nevrologi, overlege, professor

Dyb, Grete

Barne- og ungdomspsykiatri, assistentlege

Dybdahl, Jan H

Gastroenterologi, overlege

Døllner, Henrik

Pediatri, overlege, førsteamanuensis

Erikssen, Gunnar

Kardiologi, dr. med.

Espinosa, Aurora

Immunologi og transfusjonsmedisin, overlege

Evensen, Åsa Rytter

Allmennmedisin, bydelsoverlege

Falck, Jan

Endokrinologi, overlege

Flørenes, Tor

Kirurgi, overlege

Fosse, Erik

Traumatologi, overlege, professor

Fossum, Stig

Fysikalsk medisin, fysioterapeut

Fresvig, Trine

Ortopedi, lege

Fyrand, Ole

Hud, overlege, professor

Færden, Karl

Overlege/spesialist arbeidsmedisin

Garfelt, Beate

Fysikalsk medisin, overlege

Gaustad, Juliane Mellemstrand

Odontologi, tannlege

Gilja, Odd Helge

Gastroenterologi, overlege, professor

Grenne, Bjørnar

Indremedisin, assistentlege

Greve, Gottfried

Kardiologi, overlege, professor

Græsdal, Asgeir

Pediatri, assistentlege

Grønbech, Jon Erik

Gastroenterologi, overlege, professor

Grønning, Marit

Nevrologi, overlege

Grøntvedt, Torbjørn

Ortopedi, overlege

Gundersen, Svein Gunnar

Infeksjoner, overlege, førsteamanuensis

Guttormsen, Anne Berit

Anestesi og intensivmedisin, overlege

Götestam, K. Gunnar

Psykiatri, professor

Haglund, Mads

Infeksjonsmedisin, overlege

Halvorsen, Terje

Fysikalsk medisin, overlege

Hammerstrøm, Jens

Hematologi, overlege, professor

Handeland, Martin

Pediatri, seksjonsoverlege

Hatlebakk, Jan

Gastroenterologi, overlege

Haugen, Olav A.

Rettsmedisin, professor

Haugen, Olav H

Øye, overlege dr. med.

Haugli, Liv

Arbeidsmedisin, overlege dr. med.

Haugvik, Sven-Petter

Forsker og lege ved gastrokirurgisk avdeling

Hegrenæs, Lars

Kardiologi, overlege

Hegvik, Johan-Arnt

Anestesiologi, overlege

Heimdal, Ketil

Genetikk, overlege, dr. med.

Helseth, Eirik

Nevrokirurgi, overlege

Henriksen, Anne Hildur

Lunger, assistentlege

Hetlevik, Irene

Allmennmedisin, førsteamanuensis

Hjortdahl, Per

Allmennmedisin, professor

Hjorth-Hansen, Henrik

Hematologi, førsteamanuensis

Hole, Anton

Intensivmedisin, overlege

Holmsen, Holm

Fysikalsk medisin, spesialist

Holtedahl, Knut A

Allmennmedisin, professor

Hunskår, Steinar

Allmennmedisin, allmennlege, professor

Husby, Gunnar

Revmatologi, overlege, professor

Husebekk, Anne

Immunologi og transfusjonsmedisin, overlege, professor

Høyer, Stein Egil

Pediatri, avdelingsoverlege

Indredavik, Bent

Indremedisin, overlege

Indredavik, Marit

Barne- og ungdomspsykiatri, overlege, universitetslektor

Ingebrigtsen, Tor

Nevrokirurgi, overlege, dr. med.

Jacobsen, Dag

Intensivmedisin, overlege, dr. med.

Jensen, Astrid E.

Rehabilitering, overlege

Jenum, Pål A

Mikrobiologi, overlege

Johannessen, Bendik

Fysikalsk medisin, fysioterapeut

Johannessen, Bente

Helsesekretær

Johannessen, Knut

Kirurgi, overlege

Johannessen, Merethe

Journalist

Johannessen, Tor André

Allmennmedisin, allmennlege

Jozefiak, Thomas

Barne- og ungdomspsykiatri, overlege

Kamps, Harald

Allmennmedisin, allmennlege, universitetslektor

Karlsen, Steinar J.

Urologi, klinikksjef, professor

Kildahl-Andersen, Odd

Hematologi, overlege, førsteamanuensis

Kinge, Bettina

Øye, overlege, dr. med.

Kinge, Einar

Nevrologi, spesialist

Klepp, Olbjørn

Onkologi, overlege, professor

Kleveland, Per Martin

Gastroenterologi, overlege, professor

Klingenberg, Claus

Pediatri, overlege

Knutsen, Håvar

Hematologi, overlege

Kristensen, Pål

Allmennmedisin, allmennlege

Krogh, Marit

Forsikringsmedisin, overlege

Kvistad, Kjell Arne

Radiologi, overlege

Larsen, Tor K.

Psykiatri, overlege, førsteamanuensis

Lie, Arve

Overlege/spesialist arbeidsmedisin

Linaker, Olav Morten

Psykiatri, overlege, førsteamanuensis

Lindbæk, Morten

Allmennmedisin, allmennlege, førsteamanuensis

Lorentzen, Eirin

Habilitering, spesialpsykolog

Lærum, Even

Allmennmedisin, professor

Løvås, Kristian

Endokrinologi, overlege

Malterud, Kirsti

Allmennmedisin, professor

Mediås, Ivar

Allmennmedisin, allmennlege

Meland, Eivind

Allmennmedisin, allmennlege, professor

Melbye, Hasse

Allmennmedisin, professor

Meling, Torstein R.

Nevrokirurgi, overlege

Mellgren, Svein Ivar

Nevrokirurgi, professor

Midgard, Rune

Nevrologi, overlege

Mjell, Johnny

Allmennmedisin, allmennlege

Moen, Mette

Gynekologi, overlege, professor

Morken, Gunnar

Psykiatri, overlege, amanuensis

Møller, Per

Øre-nese-halssykdommer, overlege, professor

Mørland, Jørg

Rettstoksikologi, professor, overlege

Nesje, Liv

Radiologi, radiograf

Nesvold, Helle

Allmennmedisin, overlege

Nordahl, Stein Helge Glad

Øre-nese-hals sykdommer, overlege

Nordal, Ellen

Pediatri, overlege

Nøkleby, Hanne

Reisemedisin, overlege

Oldenburg, Jan

Urologi, forsker

Osen, Signe Sende

Lungesykdommer, overlege

Paulsen, Dag

Nyremedisin, overlege

Pedersen, O. Øyvind

Øye, spesialist, dr.med.

Petersen, Hermod

Gastroenterologi, overlege, professor

Pettersen, Helge Bjørnstad

Lungesykdommer, overlege

Pomp, Erik

RELIS

Ranhoff, Anette Hylen

Geriatri, overlege

Refsum, Sigvald

Barnekirurgi, overlege

Ringertz, Signe Holta

Infeksjoner, avdelingsoverlege, professor

Rosseland, Leiv Arne

Anestesi, assistentlege

Rosted, Palle

Akupunktur, overlege, senior lektor

Rygg, Marite

Pediatri, overlege, førsteamanuensis

Ryggen, Kristin

Hudsykdomer, overlege

Rygnestad, Tarjei

Anestesi, overlege og professor

Rø, Magne

Ortopedi, overlege, førsteamanuensis

Rørtveit, Guri

Allmennmedisin, allmennlege og stipendiat

Salvesen, Kjell

Gynekologi, overlege

Samstad, Stein

Kardiologi, avdelingsoverlege

Sand, Trond

Nevrofysiologi, overlege

Sandberg, Sverre

Klinisk kjemi, overlege, professor

Schanke, Anne-Kristine

Fysikalsk medisin og rehabilitering, sjefspsykolog

Schei, Berit

Gynekologi, professor

Seim, Arnfinn

Allmennmedisin, allmennlege, førsteamanuensis

Seland, Johan H.

Øyesykdommer, overlege, professor

Skjøtskift, Svein

Psykiatri, overlege

Sletvold, Olav

Geriatri, adm. overlege, professor

Slørdahl, Stig

Kardiologi, overlege, professor

Smedstad, Liv Marit

Revmatologi, overlege

Snekkevik, Hildegun

Rehabilitering, overlege

Spigseth, Olav

Farmakologi, overlege

Sponheim, Eili

Barne-og ungdomspsykiatri, overlege

Stanghelle, Johan K.

Fysikalsk medisin, overlege, professor

Straand, Jørund

Allmennmedisin, professor

Sue-Chu, Malcolm

Lunge og allergi, overlege

Svartberg, Johan

Endokrinologi, overlege, professor

Taraldsrud, Eli

Immunologi, assistentlege

Thorsen, Olav

Allmennmedisin, allmennlege

Thue, Geir

Allmennmedisin og klinisk kjemi, professor

Tiller, Christian

Plastisk kirurgi, lege

Torvund, Sylvi

Allmennmedisin, allmennlege

Trondsen, Erik

Gastrokirurgi, overlege

Tønseth, Kim Alexander

Plastisk kirurgi, overlege

Ulvestad, Elling

Mikrobiologi og immunologi, avdelingsoverlege

Vainio, Kirsti

Mikrobiologi,

Vandvik, Per Olav

Gastroenterologi, assistentlege, dr.med.

Viggen, Bjørg

Indremedisin, overlege

Vaaler, Stein

Endokrinologi, overlege, professor

Wapler, Peter

Allmennmedisin, allmennlege

Waage, Anders

Hematologi, overlege, professor

Wenzel, Hanne Gro

Psykiatri, overlege

Wesenberg, Finn

Pediater, overlege

Widerøe, Tor Erik

Nyremedisin, professor

Wisløff, Finn

Hematologi, overlege

Wist, Erik

Onkologi, overlege, professor

Ødegaard, Asbjørn

Radiologi, overlege

Ødegaard, Svein

Gastroenterologi, overlege, professor

Aabakken, Lars

Gastroenterologi, assistentlege

Aamodt, Arild

Ortopedi, overlege

Aasarød, Knut

Nyremedisin, overlege

Illustrasjonsansvarlige

Dalaker, Morten

Hudsykdommer, overlege

Johannessen, Bente

Helsesekretær

Tingulstad, Solveig

Gynekologi, overlege

Ødegaard, Asbjørn

Radiologi, overlege

Den Norske Kreftforening

Folkehelseinstituttet

Medinor ASA, Trondheim

Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens

Norsk arbeidsmedisinsk forening, Namf

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Norsk Revmatikerforbund

Norsk selskap for allmennmedisins (NSAMs) referansegruppe for diabetes

Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk

Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for ernæring

Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for fysisk aktivitet