Redaksjon, fagmedarbeidere og tekniske bidragsytere

Medisinsk redaksjon

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, dr. med. Medisinsk sjef NHI og sjefsredaktør NEL
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin. Sjefsredaktør NEL
  • Peter Jost, dr. med., spesialist allmennmedisin. Redaktør NEL
  • Tor André Johannessen, lege. Redaktør NEL
  • Silje Barlindhaug, spesialist allmennmedisin. Redaktør NEL
  • Anita Baadstø, sykepleier. Redaktør NEL

Teknisk ansvarlige: Anders Skjeggestad, Kim Robert Blix, Cato Skogholt, Thomas Ervik, Balázs Orbán, Mathias Leding, Kent Are Torvik.

Tidligere og nåværende fagmedarbeidere

Alfsen, Glenny Cecilie Patologi, overlege, førsteamanuensis
Alsaker, Mirjam Onkologi, overlege
Amundsen, Tore Indremedisin, overlege
Andersen, Sigve Onkologi, overlege
Andersen, Svend Pediatri, overlege
Angelsen, Anders Overlege, urolog
Arntzen, Knut Jørgen Arbeidsmedisin, bedriftslege
Aursnes, Ivar Farmakologi, professor
Bachmann-Harildstad, Gregor ØNH, overlege
Bathen, Jørn Kardiologi, overlege
Bergh, Kåre Mikrobiologi, professor
Bergsjø, Per Gynekologi og obstetrikk, professor
Berild, Dag Infeksjonsmedisin, overlege
Bindoff, Laurence Nevrologi, overlege, professor
Bjerklund Johansen, Truls E Urologi, professor og overlege
Bjermer, Leif Lungesykdommer, overlege, professor
Bjorvatn, Bjørn Allmennmedisin, professor
Bjørge, Line Gynekologi, assistentlege
Bjørnland, Kristin Barnekirurgi, overlege
Bjørnstad, Hans Halvor Kardiologi, overlege
Bjørnstad, Johannes Dykkemedisin, assistentlege
Bogsrud, Trond Nukleærmedisin, overlege
Bolle, Roald Pediatri, overlege, førsteamanuensis
Boonstra, Eelco Allmennmedisin, allmennlege
Borchgrevink-Lund, Carl Fredrik Hygienesykepleier
Brantsæter, Arne Broch Infeksjoner, overlege
Bratland, Svein Z. Allmennmedisin, allmennlege
Brenna, Eiliv Gastroenterologi, overlege
Bruun, Johan N. Infeksjonsmedisin, overlege, professor
Bruun, Tone Mikrobiologi,
Bærheim, Anders Allmennmedisin, professor
Claudi, Tor Allmennmedisin, allmennlege
Cooper, John Allmennmedisin og indremedisin
Dahl, Lauritz Bredrup Pediatri, overlege
Dahl, Torbjørn Karkirurgi, overlege
Dalaker, Morten Hud, overlege
Dietrichs, Espen Nevrologi, overlege, professor
Dyb, Grete Barne- og ungdomspsykiatri, assistentlege
Dybdahl, Jan H Gastroenterologi, overlege
Døllner, Henrik Pediatri, overlege, førsteamanuensis
Erikssen, Gunnar Kardiologi, dr. med.
Espinosa, Aurora Immunologi og transfusjonsmedisin, overlege
Evensen, Åsa Rytter Allmennmedisin, bydelsoverlege
Falck, Jan Endokrinologi, overlege
Flørenes, Tor Kirurgi, overlege
Fosse, Erik Traumatologi, overlege, professor
Fossum, Stig Fysikalsk medisin, fysioterapeut
Fresvig, Trine Ortopedi, lege
Fyrand, Ole Hud, overlege, professor
Færden, Karl Overlege/spesialist arbeidsmedisin
Garfelt, Beate Fysikalsk medisin, overlege
Gaustad, Juliane Mellemstrand Odontologi, tannlege
Gilja, Odd Helge Gastroenterologi, overlege, professor
Grenne, Bjørnar Indremedisin, assistentlege
Greve, Gottfried Kardiologi, overlege, professor
Græsdal, Asgeir Pediatri, assistentlege
Grønbech, Jon Erik Gastroenterologi, overlege, professor
Grønning, Marit Nevrologi, overlege
Grøntvedt, Torbjørn Ortopedi, overlege
Gundersen, Svein Gunnar Infeksjoner, overlege, førsteamanuensis
Guttormsen, Anne Berit Anestesi og intensivmedisin, overlege
Götestam, K. Gunnar Psykiatri, professor
Haglund, Mads Infeksjonsmedisin, overlege
Halvorsen, Terje Fysikalsk medisin, overlege
Hammerstrøm, Jens Hematologi, overlege, professor
Handeland, Martin Pediatri, seksjonsoverlege
Hatlebakk, Jan Gastroenterologi, overlege
Haugen, Olav A. Rettsmedisin, professor
Haugen, Olav H Øye, overlege dr. med.
Haugli, Liv Arbeidsmedisin, overlege dr. med.
Haugvik, Sven-Petter Forsker og lege ved gastrokirurgisk avdeling
Hegrenæs, Lars Kardiologi, overlege
Hegvik, Johan-Arnt Anestesiologi, overlege
Heimdal, Ketil Genetikk, overlege, dr. med.
Helseth, Eirik Nevrokirurgi, overlege
Henriksen, Anne Hildur Lunger, assistentlege
Hetlevik, Irene Allmennmedisin, førsteamanuensis
Hjortdahl, Per Allmennmedisin, professor
Hjorth-Hansen, Henrik Hematologi, førsteamanuensis
Hole, Anton Intensivmedisin, overlege
Holmsen, Holm Fysikalsk medisin, spesialist
Holtedahl, Knut A Allmennmedisin, professor
Hunskår, Steinar Allmennmedisin, allmennlege, professor
Husby, Gunnar Revmatologi, overlege, professor
Husebekk, Anne Immunologi og transfusjonsmedisin, overlege, professor
Høyer, Stein Egil Pediatri, avdelingsoverlege
Indredavik, Bent Indremedisin, overlege
Indredavik, Marit Barne- og ungdomspsykiatri, overlege, universitetslektor
Ingebrigtsen, Tor Nevrokirurgi, overlege, dr. med.
Jacobsen, Dag Intensivmedisin, overlege, dr. med.
Jensen, Astrid E. Rehabilitering, overlege
Jenum, Pål A Mikrobiologi, overlege
Johannessen, Bendik Fysikalsk medisin, fysioterapeut
Johannessen, Bente Helsesekretær
Johannessen, Knut Kirurgi, overlege
Johannessen, Merethe Journalist
Johannessen, Tor André Allmennmedisin, allmennlege
Jozefiak, Thomas Barne- og ungdomspsykiatri, overlege
Kamps, Harald Allmennmedisin, allmennlege, universitetslektor
Karlsen, Steinar J. Urologi, klinikksjef, professor
Kildahl-Andersen, Odd Hematologi, overlege, førsteamanuensis
Kinge, Bettina Øye, overlege, dr. med.
Kinge, Einar Nevrologi, spesialist
Klepp, Olbjørn Onkologi, overlege, professor
Kleveland, Per Martin Gastroenterologi, overlege, professor
Klingenberg, Claus Pediatri, overlege
Knutsen, Håvar Hematologi, overlege
Kristensen, Pål Allmennmedisin, allmennlege
Krogh, Marit Forsikringsmedisin, overlege
Kvistad, Kjell Arne Radiologi, overlege
Larsen, Tor K. Psykiatri, overlege, førsteamanuensis
Lie, Arve Overlege/spesialist arbeidsmedisin
Linaker, Olav Morten Psykiatri, overlege, førsteamanuensis
Lindbæk, Morten Allmennmedisin, allmennlege, førsteamanuensis
Lorentzen, Eirin Habilitering, spesialpsykolog
Lærum, Even Allmennmedisin, professor
Løvås, Kristian Endokrinologi, overlege
Malterud, Kirsti Allmennmedisin, professor
Mediås, Ivar Allmennmedisin, allmennlege
Meland, Eivind Allmennmedisin, allmennlege, professor
Melbye, Hasse Allmennmedisin, professor
Meling, Torstein R. Nevrokirurgi, overlege
Mellgren, Svein Ivar Nevrokirurgi, professor
Midgard, Rune Nevrologi, overlege
Mjell, Johnny Allmennmedisin, allmennlege
Moen, Mette Gynekologi, overlege, professor
Morken, Gunnar Psykiatri, overlege, amanuensis
Møller, Per Øre-nese-halssykdommer, overlege, professor
Mørland, Jørg Rettstoksikologi, professor, overlege
Nesje, Liv Radiologi, radiograf
Nesvold, Helle Allmennmedisin, overlege
Nordahl, Stein Helge Glad Øre-nese-hals sykdommer, overlege
Nordal, Ellen Pediatri, overlege
Nøkleby, Hanne Reisemedisin, overlege
Oldenburg, Jan Urologi, forsker
Osen, Signe Sende Lungesykdommer, overlege
Paulsen, Dag Nyremedisin, overlege
Pedersen, O. Øyvind Øye, spesialist, dr.med.
Petersen, Hermod Gastroenterologi, overlege, professor
Pettersen, Helge Bjørnstad Lungesykdommer, overlege
Pomp, Erik RELIS
Ranhoff, Anette Hylen Geriatri, overlege
Refsum, Sigvald Barnekirurgi, overlege
Ringertz, Signe Holta Infeksjoner, avdelingsoverlege, professor
Rosseland, Leiv Arne Anestesi, assistentlege
Rosted, Palle Akupunktur, overlege, senior lektor
Rygg, Marite Pediatri, overlege, førsteamanuensis
Ryggen, Kristin Hudsykdomer, overlege
Rygnestad, Tarjei Anestesi, overlege og professor
Rø, Magne Ortopedi, overlege, førsteamanuensis
Rørtveit, Guri Allmennmedisin, allmennlege og stipendiat
Salvesen, Kjell Gynekologi, overlege
Samstad, Stein Kardiologi, avdelingsoverlege
Sand, Trond Nevrofysiologi, overlege
Sandberg, Sverre Klinisk kjemi, overlege, professor
Schanke, Anne-Kristine Fysikalsk medisin og rehabilitering, sjefspsykolog
Schei, Berit Gynekologi, professor
Seim, Arnfinn Allmennmedisin, allmennlege, førsteamanuensis
Seland, Johan H. Øyesykdommer, overlege, professor
Skjøtskift, Svein Psykiatri, overlege
Sletvold, Olav Geriatri, adm. overlege, professor
Slørdahl, Stig Kardiologi, overlege, professor
Smedstad, Liv Marit Revmatologi, overlege
Snekkevik, Hildegun Rehabilitering, overlege
Spigseth, Olav Farmakologi, overlege
Sponheim, Eili Barne-og ungdomspsykiatri, overlege
Stanghelle, Johan K. Fysikalsk medisin, overlege, professor
Straand, Jørund Allmennmedisin, professor
Sue-Chu, Malcolm Lunge og allergi, overlege
Svartberg, Johan Endokrinologi, overlege, professor
Taraldsrud, Eli Immunologi, assistentlege
Thorsen, Olav Allmennmedisin, allmennlege
Thue, Geir Allmennmedisin og klinisk kjemi, professor
Tiller, Christian Plastisk kirurgi, lege
Torvund, Sylvi Allmennmedisin, allmennlege
Trondsen, Erik Gastrokirurgi, overlege
Tønseth, Kim Alexander Plastisk kirurgi, overlege
Ulvestad, Elling Mikrobiologi og immunologi, avdelingsoverlege
Vainio, Kirsti Mikrobiologi,
Vandvik, Per Olav Gastroenterologi, assistentlege, dr.med.
Viggen, Bjørg Indremedisin, overlege
Vaaler, Stein Endokrinologi, overlege, professor
Wapler, Peter Allmennmedisin, allmennlege
Waage, Anders Hematologi, overlege, professor
Wenzel, Hanne Gro Psykiatri, overlege
Wesenberg, Finn Pediater, overlege
Widerøe, Tor Erik Nyremedisin, professor
Wisløff, Finn Hematologi, overlege
Wist, Erik Onkologi, overlege, professor
Ødegaard, Asbjørn Radiologi, overlege
Ødegaard, Svein Gastroenterologi, overlege, professor
Aabakken, Lars Gastroenterologi, assistentlege
Aamodt, Arild Ortopedi, overlege
Aasarød, Knut Nyremedisin, overlege
  • Illustrasjonsansvarlige

Dalaker, Morten Hudsykdommer, overlege
Johannessen, Bente Helsesekretær
Tingulstad, Solveig Gynekologi, overlege
Ødegaard, Asbjørn Radiologi, overlege
Den Norske Kreftforening
Folkehelseinstituttet
Medinor ASA, Trondheim
Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
Norsk arbeidsmedisinsk forening, Namf
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering
Norsk Revmatikerforbund
Norsk selskap for allmennmedisins (NSAMs) referansegruppe for diabetes
Sosial- og helsedirektoratet, avdeling tobakk
Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for ernæring
Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for fysisk aktivitet

På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.