Hopp til hovedinnhold

Grunnstønad

Du kan få grunnstønad for å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade, funksjonshemming eller medfødt funksjonsnedsettelse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/grunnstonad/