Hopp til hovedinnhold

Grunnstønad

Du kan få grunnstønad for å dekke - helt eller delvis - ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en sykdom, skade, funksjonshemming eller medfødt funksjonsnedsettelse.

Sist revidert: