Hopp til hovedinnhold

Fornyet vurdering - second opinion

Dersom du ønsker deg en ny vurdering av din tilstand hos en annen allmennlege eller en annen spesialist, har du rett til å be om fornyet vurdering. Dette kan du gjøre uten at du behøver å oppgi noen grunn for det.

Sist oppdatert: Sist revidert:


Kan la være å henvise deg

Kun én fornyet vurdering

Rett til fornyet vurdering hos allmennlege

Vil du vite mer?