Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Fornyet vurdering - second opinion

Dersom du ønsker deg en ny vurdering av din tilstand hos en annen allmennlege eller en annen spesialist, har du rett til å be om fornyet vurdering. Dette kan du gjøre uten at du behøver å oppgi noen grunn for det.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/fornyet-vurdering-second-opinion/ 

Kan la være å henvise deg

Kun én fornyet vurdering

Rett til fornyet vurdering hos allmennlege

Vil du vite mer?