Hopp til hovedinnhold

Yrkesskade og yrkessykdom

Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/yrkesskade/ 

På hvilke måter kan du få erstatning eller økonomisk kompensasjon ved yrkesskade eller yrkessykdom?

Hva menes med yrkesskade?

Hva kreves for at en sykdom skal regnes som en yrkesskade?

Hvilke sykdommer kan regnes som yrkessykdommer?

Hvordan går du frem hvis du lurer på om du kan ha en yrkessykdom?

Hva blir utbetalt ved yrkesskade eller yrkessykdom?

Du slipper å betale egenandeler ved yrkesskade

Gjelder disse reglene også for selvstendig næringsdrivende?

Forbehold