Hopp til hovedinnhold

Når skal et dødsfall i sykehus meldes til politiet?

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Hafting M. Melding av unaturlige dødsfall til politiet. Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 3519. PubMed  
  2. Rogne T, Nordseth T, Marhaug G, et al. Rate of avoidable deaths in aNorwegian hospital trust as judged by retrospective chart review. BMJ Quality & Safety 2019;28:49-55 . dx.doi.org  
  3. Hanoa R, Andresen R. Sykehusdødsfall som skal meldes til politiet. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2518-20. PubMed  
  4. Hafstad A. Ville dysse ned dødsfall. Aftenposten 27.7.2000.
  5. Promoting patient safety by preventing medical error. JAMA 1998; 280: 1444 - 7. Journal of the American Medical Association  
  6. Haugsgjerd H. Fra "uaktsomt drap" til "sykehusdødsfall". Tidsskr Nor Lægeforen 1996; 116: 3520 - 1. PubMed  
  7. Rognum TO, Vege Å. Rettsmedisinsk obduksjon ved spørsmål om medisinsk feilbehandling. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 2969 - 73. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Olav A. Haugen, professor, Institutt for laboratoriemedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim