Hopp til hovedinnhold

Oversikt virkemidler og tiltak

Sist revidert:
Sist revidert av:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/oversikt-virkemidler-og-tiltak/ 

Alternativer til sykemelding

Arbeidsrettet behandling (Raskere tilbake)

IA - Inkluderende arbeidsliv

Kilder

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL