Hopp til hovedinnhold

Lovendring i psykisk helsevernloven

1. september 2017 kom lovendringer som styrker rettighetene for samtykkekompetente pasienter.

Av: Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde kommune

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/lovendring-i-psykisk-helsevernloven-fra-1-september/ 

Lovendring i psykisk helsevernloven

Samtykkekompetente pasienter

Unntakstilfeller

Øyeblikkelig hjelp?

"Ikke samtykkekompetent"

Samtykkekompetanse - en skjønnsmessig vurdering

Sentrale kilder:

Vil du vite mer?