Hopp til hovedinnhold

Førstehjelp ved brannskade

Dann deg først et inntrykk av brannskadens omfang og alvorlighetsgrad.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/skader/brannskade-forstehjelp/ 

Straksbehandling

Stopp forbrenningen

Kjøl ned brannskaden

Smertestilling

Tildekking av brannskaden

Rengjøring av brannskaden

Bandasjer

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Brannskade mindre. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Metodebok i brannskadebehandling. Mindre brannskader. Brannskadeavdelingen, Haukeland Sykehus. Bergen; feb 2020. Siden besøkt 09.11.2020 brannskade.prosedyrer.no 
 2. Ohm E, Madsen C, Alver K. Skadebildet i Norge. Fordeling etter utvalgte temaområder. Folkehelseinstituttet. Oslo; 2019. ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8092-911-1 www.fhi.no 
 3. Onarheim H, Brekke RL, Guttormsen AB. Brannskadede innlagt i norske sykehus – en populasjonsbasert studie. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1799-802. pmid:27883102 PubMed 
 4. Brudvik C, Hoem EL, Luggenes B, Vindenes. Brannskader hos barn i Bergen. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 20-3. pmid:21233882 PubMed 
 5. O’Brien SP, Billmire DA. Prevention and management of outpatient pediatric burns. J Craniofac Surg 2008; 19: 1034-9. PubMed 
 6. Vaagbø G. Behandling av brannskader i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1482-5. PubMed 
 7. Lloyd EC, Rodgers BC, Michener M, Williams MS. Outpatient burns: prevention and care. Am Fam Physician 2012; 85: 25-32. American Family Physician 
 8. U.S. Department of Health and Human Services. Burn triage and treatment: thermal injuries. Accessed February 10, 2011.
 9. Singer AJ, Dagum AB. Current management of acute cutaneous wounds. N Engl J Med 2008; 359: 1037-46. New England Journal of Medicine 
 10. Palmieri T et al. ISBI Practice Guidelines for Burn Care, Part 2. Burns 2018; 44: 1617-1706. pmid:30343831 PubMed 
 11. Harish V, Tiwari N, Fisher OM et al. First aid improves clinical outcomes in burn injuries: Evidence from a cohort study of 4918 patients. Burns 2019; 45: 433-9. pmid:30337155 PubMed 
 12. Griffin BR, Frear CC, Babl F et al. Cool Running Water First Aid Decreases Skin Grafting Requirements in Pediatric Burns: A Cohort Study of Two Thousand Four Hundred Ninety-five Children. Ann Emerg Med 2019. epub S0196-0644(19)30538-4. pmid:31474480 PubMed 
 13. European Burns Association. European Practice Guidelines for Burn Care. Version 4. Barcelona; 2017.
 14. Varley A, Sarginson J, Young A. Evidence-based first aid advice for paediatric burns in the United Kingdom. Burns 2016; 42: 571-7. pmid:26655279 PubMed 
 15. Cuttle L, Pearn J, McMillan JR, Kimble RM. A review of first aid treatments for burn injuries. Burns 2009; 35: 768-75. PubMed 
 16. Wilson G, French G. Plasticized polyvinylchloride as a temporary dressing for burns. BMJ 1987; 294: 556-7. British Medical Journal 
 17. Cleland H. Thermal burns--assessment and acute management in the general practice setting. Aust Fam Phys 2012; 41: 372-5. pmid:22675675 PubMed 
 18. Norman G, Christie J, Liu Z, Westby MJ, Jefferies JM, Hudson T, Edwards J, Mohapatra DP, Hassan IA, Dumville JC. Antiseptics for burns. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD011821. DOI: 10.1002/14651858.CD011821.pub2. DOI 
 19. Jull AB, Cullum N, Dumville JC, Westby MJ, Deshpande S, Walker N. Honey as a topical treatment for wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD005083. DOI: 10.1002/14651858.CD005083.pub4. The Cochrane Library 
 20. Heyneman A, Hoeksema H, Vandekerckhove D et al. The role of silver sulphadiazine in the conservative treatment of partial thickness burn wounds: A systematic review. Burns 2016; 42: 1377-86. pmid:27126813 PubMed 
 21. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell. Tetanus (stivkrampe) og tetanusimmunglobulin - veileder for helsepersonell. Sist oppdatert 19.07.2018. Siden besøkt 20.07.2018.
 22. Faurschou A, Wulf HC. Topical corticosteroids in the treatment of acute sunburn: a randomized, double-blind clinical trial. Arch Dermatol 2008; 144: 620-4. PubMed 
 23. Avni T, Levcovich A, Ad-El DD, Leibovici L, Paul M. Prophylactic antibiotics for burns patients: systematic review and meta-analysis. BMJ 2010; 340: c241. BMJ (DOI) 
 24. Bell PL, Gabriel V. Evidence based review for the treatment of post-burn pruritus. J Burn Care Res 2009; 30: 55-61. PubMed 
 25. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest 16. november 2021).
 26. Borhani-Khomani K, Vestergaard MR, Overgaard-Steensen C et al. New Nordic guidelines on management of burn injuries. Ugeskr Laeger. 2020 Feb 24;182(9):V04190226. Danish. PMID: 32138814 PubMed 
 27. Barajas-Nava LA, López-Alcalde J, Roqué i Figuls M, et al. Antibiotic prophylaxis for preventing burn wound infection. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 6;6. PMID: 23740764 PubMed 
 28. Nímia HH, Carvalho VF, Isaac C et al. Comparative study of Silver Sulfadiazine with other materials for healing and infection prevention in burns: A systematic review and meta-analysis. Burns 2019; 45: 282-92. pmid:29903603 PubMed 
 29. Guttormsen AB, Onarheim H, Thorsen J. Behandling av alvorlige brannskader. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 1236-41. pmid:20567275 PubMed 
 30. Sheridan RL. Fire-Related Inhalation Injury. N Engl J Med 2016; 375: 464-69. pmid:27518664 PubMed