Hopp til hovedinnhold
For mye kalium i kroppen avsløres ved hjelp av en blodprøve.
For mye kalium i kroppen avsløres ved hjelp av en blodprøve.

Hyperkalemi - for mye kalium i blodet

Forhøyet kalium, hyperkalemi, er som regel en komplikasjon til en alvorlig sykdom, bivirkning av medisin, for lite eller for mye væske i kroppen og ved kraftig forhøyet blodsukker ved diabetes.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/diverse/hyperkalemi/ 

Hva er hyperkalemi?

Årsak og sykdomsmekanisme

Kroppens reaksjoner på hyperkalemi

Årsaker

Undersøkelser

Behandling

Forebyggende behandling

Prognose og oppfølging

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hyperkalemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Viera AJ. Potassium disorders: hypokalemia and hyperkalemia. Am Fam Physician. 2015 Sep 15;92(6):487-495.
  2. Palmer BF, Clegg DJ. Diagnosis and treatment of hyperkalemia. Cleve Clin J Med. 2017 Dec;84(12):934-942. PMID: 29244647. PubMed 
  3. Rasmussen JE, Bjerring AW. En kvinne i 40-årene med brystsmerter og livstruende bradykardi. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.21.0664 DOI 
  4. Nyirenda M, Tang JI, Padfield PL, Seckl JR. Hyperkalaemia. Clinical review. BMJ 2009; 339: b4114. BMJ (DOI) 
  5. Smith JC, Siddique H, Corrall RJ. Misinterpretation of serum cortisol in a patient with hyponatremia. BMJ 2004; 328: 215-6. British Medical Journal 
  6. Yarlagadda S. Assessment of hyperkalaemia. BMJ Best Practice, last updated Jan 12, 2015.
  7. Diercks DB, Shumaik GM, Harrigan RA. Electrocardiographic manifestations: electrolyte abnormalities. J Emerg Med 2004;27:153-160. PubMed 
  8. Tazmini K. Hyperkalemi. Norsk legemiddelhåndbok. Sist oppdatert februar 2021. www.legemiddelhandboka.no 
  9. Batterink J, Cessford TA, Taylor RAI. Pharmacological interventions for the acute management of hyperkalaemia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010344. DOI: 10.1002/14651858.CD010344.pub2 DOI 
  10. Glasziou P. Practice corner: the first symptom of hyperkalaemia is death EBM note. Evidence-Based Medicine 2004; 9: 8-9.