Hopp til hovedinnhold

Hypokalemi

Hypokalemi er en tilstand med lavt kaliumnivå i blodet. Hyppigst ses tilstanden blant pasienter som bruker store doser med vanndrivende midler.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/diverse/hypokalemi/ 

Hva er hypokalemi?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Komplikasjoner

Oppfølging

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hypokalemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Viera AJ. Potassium disorders: Hypokalemia and hyperkalemia. Am Fam Physician. 2015 Sep 15;92(6):487-495.
  2. Kabadi U. Assessment of hypokalaemia. BMJ Best Practice, last updated Nov 2017.
  3. Mount DB. Causes of hypokalemia in adults. UpToDate, last updated Mar 09, 2020.. UpToDate 
  4. Parmar MS, Muppidi V, Bashir K. Gitelman Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 10, 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov 
  5. Tazmini K. Hypokalemi. Norsk legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 20.02.2017. legemiddelhandboka.no