Hopp til hovedinnhold
Enkelte har behov for et kosthold med lite kalium.
Enkelte har behov for et kosthold med lite kalium.

Kosthold ved høyt kalium

De fleste matvarer inneholder kalium, og det skal i utgangspunktet ikke være nødvendig å tenke på kaliuminntak, kroppen regulerer det selv gjennom å velge hvor mye den skal skille ut.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/nyrerurinveier/kronisk-nyresykdom/kosthold-ved-hoyt-kalium/ 

Hva er kalium?

Hvor finnes kalium?

Hvor mye kalium trenger jeg?

Hvordan redusere kalium i kosten?

Matvarer som har høyt kaliuminnhold

Matvarer som har lavt kaliuminnhold

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hyperkalemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Viera AJ. Potassium disorders: hypokalemia and hyperkalemia. Am Fam Physician. 2015 Sep 15;92(6):487-495.
  2. Palmer BF, Clegg DJ. Diagnosis and treatment of hyperkalemia. Cleve Clin J Med. 2017 Dec;84(12):934-942. PMID: 29244647. PubMed 
  3. Rasmussen JE, Bjerring AW. En kvinne i 40-årene med brystsmerter og livstruende bradykardi. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.21.0664 DOI 
  4. Nyirenda M, Tang JI, Padfield PL, Seckl JR. Hyperkalaemia. Clinical review. BMJ 2009; 339: b4114. BMJ (DOI) 
  5. Smith JC, Siddique H, Corrall RJ. Misinterpretation of serum cortisol in a patient with hyponatremia. BMJ 2004; 328: 215-6. British Medical Journal 
  6. Yarlagadda S. Assessment of hyperkalaemia. BMJ Best Practice, last updated Jan 12, 2015.
  7. Diercks DB, Shumaik GM, Harrigan RA. Electrocardiographic manifestations: electrolyte abnormalities. J Emerg Med 2004;27:153-160. PubMed 
  8. Tazmini K. Hyperkalemi. Norsk legemiddelhåndbok. Sist oppdatert februar 2021. www.legemiddelhandboka.no 
  9. Batterink J, Cessford TA, Taylor RAI. Pharmacological interventions for the acute management of hyperkalaemia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. Art. No.: CD010344. DOI: 10.1002/14651858.CD010344.pub2 DOI 
  10. Glasziou P. Practice corner: the first symptom of hyperkalaemia is death EBM note. Evidence-Based Medicine 2004; 9: 8-9.