Hopp til hovedinnhold

Metabolsk acidose

Metabolsk acidose er en forstyrrelse i kroppens syrebase-balanse med overskudd av syre. Tilstanden skyldes annen underliggende sykdom.

Sist revidert:


Årsaker

Symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Metabolsk acidose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Adrogué HJ, Gennari FJ, Galla JH, Madias NE. Assessing acid-base disorders. Kidney International 2009; 76(12): 1239-1247. doi:10.1038/ki.2009.359 DOI 
 2. Mohebbi N. Metabolische Azidose bei chronischer Nierenerkrankung und nach Nierentransplantation. Nephrologe 2018; 13: 5-11. doi:10.1007/s11560-017-0211-5 DOI 
 3. Hovda KE, Hunderi OH, Øvrebø S, Jacobsen D. Utredning av metabolsk acidose av ukjent årsak. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3203-5. PubMed 
 4. Schricker S, Schanz M, Alscher M, et al. Metabolische Azidose - Diagnostik und Therapie. Med Klin Intensivmed Notfmed 2019. doi:10.1007/s00063-019-0538-y DOI 
 5. Hovda KE, Hunderi OH, Rudberg N et al. Anion and osmolal gaps in the diagnosis of methanol poisoning: clinical study in 28 patients. Intensive Care Med 2004; 30: 1842-6. PubMed 
 6. Bourquin V, Martin P. Behandlung bei chronischem Nierenversagen. Schweiz Med Forum 2006; 6: 794–803. doi:10.4414/smf.2006.05948 DOI 
 7. Hoyer J. Chronische metabolische Azidose bei Niereninsuffizienz. Nephrologe 2012; 7: 472–480. doi:10.1007/s11560-012-0670-7 DOI 
 8. Adrogue HJ, Madias N. Management of life threatening acid base disorders. (Part 1). N Engl J Med 1998; 338: 26-.
 9. Handke M: Metabolische Azidose. Deximed. Sist revidert 21.03.2019. deximed.de
 10. Norsk legemiddelhåndbok, T23.5.1: Metabolsk acidose. Publisert 20.02.2017. www.legemiddelhandboka.no 
 11. Kaw D. Assessment of metabolic acidosis. BMJ Best Practice, last updated April 30, 2013.
 12. Chan JCM. The role of metabolic acidosis in chronic kidney diseases. Asian Biomed 2010;4:367-372. PubMed 
 13. Adrogue HJ et al. Management of life threatening acid base disorders. (Part 2). N Engl J Med 1998; 338: 107-.