Hopp til hovedinnhold

Akutt legemiddelforgiftning

Akutt legemiddelforgiftning er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/akuttmedisin/forgiftninger/akutt-legemiddelforgiftning/ 

Hva er en legemiddelforgiftning?

Akuttiltak ved overdosering

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Frithsen IL, Simpson WM Jr. Recognition and management of acute medication poisoning. Am Fam Physician 2010; 81: 316-23. American Family Physician  
  2. Gjersing L, Jonassen KV, Biong S, et al. Diversity in causes and characteristics of drug-induced deaths in an urban setting. Scand J Public Health 2013; 41:119. PubMed  
  3. Rosenbaum TG, Kou M. Are one or two dangerous? Tricyclic antidepressant exposure in toddlers. J Emerg Med 2005; 28: 169-74. PubMed  
  4. Little GL, Boniface KS. Are one or two dangerous? Sulfonylurea exposure in toddlers. J Emerg Med 2005; 28: 305-10. PubMed  
  5. Kopjar B, Dieserud G, Wiik J. Selvpåførte forgiftninger behandlet i sykehus. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1798-800. Tidsskrift for Den norske legeforening  
  6. Anderson AC. Management of beta-adrenergic blocker poisoning. Clin Pediatr Emerg Med 2008; 9: 4-16. PubMed  
  7. Burns MJ, Schwartzstein RM. General approach to drug poisoning in adults. UpToDate, last updated Mar 12, 2018. UpToDate  
  8. Rowden AK, Norvell J, Eldridge DL, Kirk MA. Acetaminophen poisoning. Clin Lab Med 2006;6: 49-65. PubMed  
  9. Erickson TB, Thompson TM, Lu JJ. The approach to the patient with an unknown overdose. Emerg Med Clin North Am 2007; 25: 249-81. PubMed  
  10. Giftinformasjonen. Ventrikkelskylling. Sist endret 23.06.2018. Siden besøkt 17.12.2018. www.helsebiblioteket.no