Hopp til hovedinnhold
En alkoholforgiftning er et signal om at vedkommende sannsynligvis har et alvorlig alkoholproblem.
En alkoholforgiftning er et signal om at vedkommende sannsynligvis har et alvorlig alkoholproblem.

Alkoholforgiftning

En akutt forgiftning forårsaket av alkohol gir forbigående mental forstyrrelse og muskulær nedsatt koordinering. Tilstanden er vanligvis selvhelbredende, men alvorlige forgiftninger kan kreve intensiv behandling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/alkohol/alkoholforgiftning/ 

Hva menes med alkoholforgiftning?

Forekomst

Hva skjer i kroppen?

Alkoholabstinens

Kroppens opptak og nedbrytning av alkohol

Alkoholopptak

Fordeling av alkohol i kroppen

Nedbrytning av alkohol

Tegn på alkoholforgiftning

Vurder følgende

Tegn på utvikling av delir?

Behandling i hjemmet

Når bør den berusede innlegges sykehus?

Behandling i sykehus

Oppfølging

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Etanolforgiftning. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Giftinformasjonen. Etanol - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Publisert 20.10.2017. www.helsebiblioteket.no 
  2. Cowan E. Ethanol intoxication in adults. UpToDate, last updated Jun 06, 2022. UpToDate 
  3. Helland A, Skjøtskift S. Medikamentell behandling av alkoholabstinens. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1182-4. PubMed 
  4. Raknes G, m.fl. Tall fra Dødsårsaksregisteret 2021. Alkoholutløste dødsfall i Norge. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 10.06.2022 www.fhi.no 
  5. Folkehelseinstituttet. Rusmidler i Norge i 2016. Oslo. 2016 www.fhi.no 
  6. Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3. Art. No.: CD005063. DOI: 10.1002/14651858.CD005063.pub3. DOI 
  7. Bramness J. Alkoholrus og uro. Norsk legemiddelhåndbok. Sist oppdatert 15.01.2021. www.legemiddelhandboka.no 
  8. Klostranec JM, Vucevic D, Crawley AP, et al. Accelerated ethanol elimination via the lungs. Sci Rep. 2020;10(1):19249. Published 2020 Nov 12. PMID: 33184355 PubMed