Hopp til hovedinnhold

Blyforgiftning

Blyforgiftning var vanligere før. Slik forgiftning kan gi skade av beinmarg, nervesystem, lever, nyre og hormonproduserende organer.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/akuttmedisin/forgiftninger/blyforgiftning/ 

Hva er blyforgiftning?

Årsak

Organskader

Symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Blyforgiftning. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Amundsen T, Næss IA, Hammerstrøm J, Brudevold R, Bjerve KS. Blyforgiftning - en oversikt. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1473-6. PubMed 
  2. Goldman RH, Hu H. Lead exposure and poisoning in adults. UpToDate, last updated Nov 04, 2021. www.uptodate.com 
  3. Warniment C, Tsang K, Galazka SS. Lead poisoning in children. Am Fam Physician 2010; 81: 751-7. American Family Physician 
  4. Flora G, Gupta D, Tiwari A. Toxicity of lead: A review with recent updates. Interdisciplinary Toxicology 2012; 5 (2):47-58
  5. Dalhoff K, Larsen EP, Hansen-Nord G. Blyforgiftning. Lægehåndbogen. Sist faglig oppdatert 21.10.2019.
  6. Bradberry S, Sheehan T, Vale A. Use of oral dimercaptosuccinic acid (succimer) in adult patients with inorganic lead poisoning. QJM. 2009;102(10):721. Epub 2009 Aug 20. PMID: 19700440. PubMed 
  7. Bradberry S, Vale A. Dimercaptosuccinic acid (succimer; DMSA) in inorganic lead poisoning. Clin Toxicol 2009;47:617-31. PubMed