Hopp til hovedinnhold

Fluorforgiftning

Inntak av for mange fluortabletter er ikke uvanlig blant barn i ett- til tre-års alderen.

Sist revidert:


Overdosering med fluor

Hva skjer ved inntak av store mengder fluor?

Innhold av fluor i de vanligste tannhelseproduktene

Symptomer

Behandling

Forebygging

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Fluorforgiftning. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Fluorid til kariesprofylakse - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Oslo: Giftinformasjonen, sist revidert 09.02.2015. http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/legemidler/fluorid-til-kariesprofylakse-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning
  2. Jha SK, Singh RK, Damodaran T, Mishra VK, Sharma DK, Rai D. Fluoride in groundwater: toxicological exposure and remedies. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2013. 16(1):52-66.
  3. Monsour PA et al. Acute fluoride poisoning after ingestion of sodium fluoride tablets. The Medical Journal of Australia 1984; 141: 503-5. PubMed 
  4. Augenstein WL et al. Fluoride ingestion in children: A review of 87 cases. Pediatrics 1991; 907-12.
  5. Kao WF, Deng JF, Chiang SC: A simple, safe, and efficient way to treat severe fluoride poisoning--oral calcium or magnesium. J Toxicol Clin Toxicol 2004; 42: 33-40. PubMed