Hopp til hovedinnhold

Histaminforgiftning

Dette er en sjelden tilstand i Norge. Som regel oppstår forgiftningen etter inntak av hermetisert tunfisk, røkt makrell og sardiner.

Sist revidert:


Hva er histaminforgiftning?

Årsaker

Symptomer

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Histaminforgiftning. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Birkun A. Histamine Toxicity from Fish. Medscape, Dec 26, 2018. emedicine.medscape.com 
  2. Perkins RA, Morgan SS. Poisoning, envenomation, and trauma from marine creatures. Am Fam Physician 2004; 69: 885-90. American Family Physician 
  3. Stratta P, Badino G. Scombroid poisoning. CMAJ 2012; 184:674. Canadian Medical Association Journal 
  4. Marcus EN. Scombroid (histamine) poisoning. UpToDate, last updated Nov 02, 2015. www.uptodate.com 
  5. Smittevernveilederen. Histaminforgiftning - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 24.08.2018. www.fhi.no 
  6. Bédry R, Gabinski C, Paty MC. Diagnosis of scombroid poisoning by measurement of plasma histamine. N Engl J Med 2000; 342:520. New England Journal of Medicine 
  7. Predy G, Honish L, Hohn W: Was it something she ate? Case report and discussion of scombroid poisoning. CMAJ 2003; 168: 587-8. Canadian Medical Association Journal