Hopp til hovedinnhold
Jernforgiftning oppstår hyppigst hos barn under 5 år etter inntak av utilsiktet overdose og skyldes som regel uforsvarlig oppbevaring.
Jernforgiftning oppstår hyppigst hos barn under 5 år etter inntak av utilsiktet overdose og skyldes som regel uforsvarlig oppbevaring.

Jernforgiftning

Jernforgiftning oppstår ved inntak av jern i giftige (toksiske) doser og i doser som er så høye at pasienten opplever ubehag eller plager. Tilstanden kan i sjeldne tilfeller ved inntak av høye doser være dødelig, særlig hos barn.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/akuttmedisin/forgiftninger/jernforgiftning/ 

Hva er jernforgiftning?

Hva skjer ved jernforgiftning?

Symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Jernforgiftning. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Liebelt EL, Burns MM, Traub SJ. Acute iron poisoning. UpToDate, siste oppdatert May 30, 2017. www.uptodate.com 
  2. Giftinformasjonen. Jern - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Giftinformasjonen. Sist revidert oktober 2020. www.helsebiblioteket.no 
  3. Hovda KE. Jern forgiftning. Akuttveileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist rev. 2013, siden besøkt juli 2021. www.helsebiblioteket.no 
  4. Madiwale T, Liebelt E. Iron: not a benign therapeutic drug. Curr Opin Pediatr 2006; 18: 174. PubMed 
  5. Manoguerra A, Erdman A, Booze L. Iron ingestion: an evidence-based consensus guideline for out of hospital management. Clinical toxicology 2005; 43: 553-70. PubMed