Hopp til hovedinnhold

Metanolforgiftning

Metanol er kjemisk sett en alkohol, men brukes som et organisk løsningsmiddel. Den berusende effekten er klart dårligere enn for vanlig alkohol. Inntak av metanol kan føre til alvorlige helsemessige konsekvenser.

Sist revidert:


Hva er metanol?

Forgiftninger

Skadevirkninger

Hvordan utvikler forgiftningen seg?

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Metanolforgiftning. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Hunderi OH, Jacobsen D. Metanolforgiftning - en oppdatering. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 175-6. PubMed 
  2. Giftinformasjonen. Metanol - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Sist oppdatert 18.05.2020. www.helsebiblioteket.no 
  3. Sivilotti MLA, Winchester JF. Methanol and ethylene glycol poisoning. UpToDate, last updated Dec 05, 2016. www.uptodate.com 
  4. Hunderi OH, Hovda KE, Lie B, Listerud S, Hartmann A, Jacobsen D. Metanolforgiftningene i 2002. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 3199-202. PubMed 
  5. Barceloux DG, Bond GR, Krenzelok EP, Cooper H, Vale JA. American Academy of Clinical Toxicology practice guidelines on the treatment of methanol poisoning. J Toxicol Clin Toxicol 2002; 40: 415 - 46. PubMed 
  6. Paasma R et al. Risk factors related to poor outcome after methanol poisoning and the relation between outcome and antidotes – a multicenter study.Clinical Toxicology 2012, 50 (9), 823-31