Hopp til hovedinnhold

Miljøgifter

Det er ofte vanskelig å fastslå en direkte årsakssammenheng mellom miljøgifter og helseeffekter som kreftutvikling eller skade på foster. I miljøet rundt oss finnes noen giftstoffer som er vist å gi skader på dyr og vegetasjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/akuttmedisin/forgiftninger/miljogifter/ 

DDT (diklor-difenyl-trikloretan)

PCB (polyklorert bifenyl)

Trikloretylen (TRI)

Dioksin

Kilder

Referanser

  1. Rogan WJ, Chen A. Health risks and benefits of bis(4-chlorophenyl)-1,1,1-trichloroethane (DDT). Lancet 2005; 366: 763-73. PubMed  
  2. Parent A-S, Naveau E, Gerard A. Early developmental actions of endocrine disruptors on the hypothalamus, hippocampus, and cerebral cortex. J Toxicol Environ Health B Crit Rev 2011;14: 328-45. PubMed  
  3. Eskenazi B, Rosas LG, Marks AR, et al. Pesticide toxicity and the developing brain. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2008; 102: 228-36.
  4. Notat fra Ruteretur - Basiskunnskap om PCB
  5. Stølevik SB, Nygaard UC, Namork E, et al. Prenatal exposure to polychlorinated biphenyls and dioxins is associated with increased risk of wheeze and infections in infants. Food and Chemical Toxicology 2011; 49: 1843-48. PubMed  
  6. The National Academy of Sciences. Assessing the Human Health Risks of Trichloroethylene: Key Scientific Issues 2006.
  7. Rastkari N, Yunesian M, Ahmadkhaniha R. Exposure assessment to trichloroethylene and perchloroethylene for workers in the dry cleaning industry. Bull Environ Contam Toxicol. 2011: 86; 363–367.
  8. Mediacenter - Dioxines and their effects on human health, factsheet 225; 2010.