Hopp til hovedinnhold

Syntetisk cannabis - "Spice"

Syntetiske cannabinoider framstod først som et forholdsvis uskyldig rusmiddel. Det har utviklet seg i lunefull retning, og rammer de unge hardest.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/akuttmedisin/forgiftninger/syntetiske-cannabinoider-spice/ 

Hva er syntetiske cannabinoider?

Økende problem, men ikke i Norge

Anvendelse

Symptomer og tegn

Behanding

Forløp og prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Syntetiske cannbinoider. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Folkehelseinstituttet: Fakta om cannabinoider - "spice" syntetiske cannabinoider. Nettside besøkt 27.11.14
 2. Maciów-Głąb M, Rojek S, Kula K, Kłys M. "New designer drugs" in aspects of forensic toxicology. Arch Med Sadowej Kryminol 2014; 64: 20-33. pmid:25184424 PubMed 
 3. Regjerningen.no: Dokumentarkiv. Ny narkotikaforskrift av 14.02.14
 4. The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA): Understanding the 'Spice' phenomenon, Lisbon, November 2009
 5. Faktaark om rusmidler: Syntetiske cannabinoider. Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus HF, Akuttmedisinsk avdeling OUS, Nasjonalt Folkehelseinstitutt (FHI), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Senter for rus og avhengighetsforskning. Nettside besøkt 27.07.21 cms.legehandboka.no 
 6. Bilgrei OR. Syntetiske cannabinoider. Cannabisboka. 1 ed: Universitetsforlaget; 2019. p. 175-86.
 7. Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk. Europeisk narkotikarapport 2018 : Trender og utviklinger. Luxembourg; 2018. cms.legehandboka.no 
 8. GP: Spice hittat vid 30 obduktioner. 23. november 2014
 9. National Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse. Synthetic Cannabinoids (K2/Spice) Trends & Statistics 2020. Nettsiden besøkt 29.07.21. www.drugabuse.gov 
 10. Sirus: Syntetiske cannabinoider – et nytt «skrekkdop» på narkotikamarkedet? Nettstedet besøkt 02.12.14
 11. Aoun EG, Christopher PP, Ingraham JW. Emerging drugs of abuse: clinical and legal considerations. R I Med J 2013; 97: 41-5. pmid:24905374 PubMed 
 12. CDC. Acute kidney injury associated with synthetic cannabinoid use--multiple states, 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012; 62: 93-8. pmid:23407124 PubMed 
 13. van Amsterdam J, Brunt T, van den Brink W. The adverse health effects of synthetic cannabinoids with emphasis on psychosis-like effects. J Psychopharmacol. 2015 Mar;29(3):254-63. PMID: 25586398. PubMed 
 14. Giftinformasjonen: Syntetiske cannabinoider - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Nettside sist oppdatert 09.09.13. Nettsiden besøkt 28.07.21.
 15. Hegstad S, Westin AA, Spigset O. Detection Times of Carboxylic Acid Metabolites of the Synthetic Cannabinoids JWH-018 and JWH-073 in Human Urine. J Anal Toxicol. 2015 May;39(4):280-6. PMID: 25737323. PubMed 
 16. Buser GL, Gerona RR, Horowitz BZ, et al. Acute kidney injury associated with smoking synthetic cannabinoid. Clin Toxicol (Phila) 2014; 52: 556-73. pmid:25089722 PubMed