Hopp til hovedinnhold

Sjokk

Sjokk er en livstruende tilstand som oppstår som en komplikasjon til akutt hjerteinfarkt, alvorlig infeksjonssykdom, stort blodtap eller binyrebarksvikt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/kirurgi/komplikasjoner/sjokk/ 

Hva er sjokk?

Årsak

Diagnosen

Hva fører sjokk til?

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Sjokk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Cecconi M, De Backer D, Antonelli M, et al. Consensus on circulatory shock and hemodynamic monitoring. Task force of the European Society of Intensive Care Medicine. Intensive Care Med. 2014;40: 1795 PubMed 
 2. Berg Ravn H, Larsen EP, Bang Foss N, Hansen-Nord G. Shock. Lægehåndbogen. Sist faglig oppdatert 06.10.2021.
 3. Wiseth R. Sjokk (sirkulatorisk kollaps). Norsk legemiddelhåndbok, sist publisert 24.06.2016. legemiddelhandboka.no 
 4. Gando S, Otomo Y, Local hemostasis, immunothrombosis, and systemic disseminated intravascular coagulation in trauma and traumatic shock.. Crit Care 2015;19: 72 PubMed 
 5. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al; Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. Crit Care Med. 2013;41: 580 PubMed 
 6. Rochwerg B, Alhazzani W, Sindi A, et al. Fluids in Sepsis and Septic Shock Group. Fluid resuscitation in sepsis: a systematic review and network meta-analysis. Ann Intern Med. 2014;161: 347. PubMed 
 7. Bunn F, Roberts IG, Tasker R, Trivedi D. Hypertonic versus near isotonic crystalloid for fluid resuscitation in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004, Issue 3. Art. No.: CD002045. DOI: 10.1002/14651858.CD002045.pub2. DOI 
 8. Roberts I, Blackhall K, Alderson P, Bunn F, Schierhout G. Human albumin solution for resuscitation and volume expansion in critically ill patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD001208. DOI: 10.1002/14651858.CD001208.pub4. DOI 
 9. Thiele H, Ohman EM, Desch S, et al. Management of cardiogenic shock.. Eur J Heart 2015; Epub aheead of print.
 10. Melberg MB. Kardiogent sjokk – patofysiologi og behandling. Indremedisineren, publisert 14.07.2017. indremedisineren.no 
 11. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Sepsis. Sist oppdatert 08. januar 2018. www.helsedirektoratet.no 
 12. Døllner H. Sepsis og toksisk sjokk syndrom. Akuttveileder i pediatri. Sist oppdatert 2013. www.helsebiblioteket.no 
 13. Wang C, Sun J, Zheng J, et al. Low-dose hydrocortisone therapy attenuates septic shock in adult patients but does not reduce 28-day mortality: a meta-analysis of randomized controlled trials. Anesth Analg. 2014;118: 346. PubMed