Hopp til hovedinnhold
Etter kraftig hjernerystelse er det vanlig at den skadede blir lagt inn på sykehus til observasjon og undersøkelser.
Etter kraftig hjernerystelse er det vanlig at den skadede blir lagt inn på sykehus til observasjon og undersøkelser.

Hodeskader og hjernerystelse

En kraftig hjernerystelse krever innleggelse og observasjon i sykehus. Lettere hjernerystelser kan observeres hjemme.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/akuttmedisin/hode-og-rygg/hodeskader-og-hjernerystelse/ 

Innleggelse?

Komplikasjoner?

Symptomer

Overvåkning

Hjernerystelse i idrett

Ny kontakt med lege?

Postcommotiosymptomer

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hodeskader - førstehjelp. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Ellis MJ, Cordingley DM, Vis S, et al. Clinical predictors of vestibulo-ocular dysfunction in pediatric sports-related concussion. J Neurosurg Pediatr. 2017 Jan;19(1):38-45. doi:10.3171/2016.7.PEDS16310 DOI 
  2. McDevitt J, Appiah-Kubi KO, Tierney R, Wright WG. Vestibular and Oculomotor Assessments May Increase Accuracy of Subacute Concussion Assessment. Int J Sports Med. 2016 Aug;37(9):738-47. doi:10.1055/s-0042-100470 DOI 

Referanser

  1. Giza CC, Kutcher JS, Ashwal S, et al. Summary of evidence-based guideline update: Evaluation and management of concussion in sports: Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2013 Jun 11;80(24):2250-7. DOI: 10.1212/WNL.0b013e31828d57dd DOI  
  2. Skjeldal OH, Skandsen T, Kinge E, et al. Langvarige plager etter hjernerystelse. Tidsskr Nor Legeforen 2022. Doi: 10.4045/tidsskr.21.0713 DOI