Hopp til hovedinnhold

Kraniebrudd

Brudd på hodeskallen skyldes en større hodeskade.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/nevrokirurgi/kraniebrudd/ 

Hva er et kraniebrudd?

Hva kan skje ved et kraniebrudd?

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kraniebrudd. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Heegaard WG. Skull fractures in adults. UpToDate, last updated May 27, 2021. UpToDate 
  2. Schaller B, Hosokawa S, Büttner M, Iizuka T, Thorén H. Occurrence, types and severity of associated injuries of paediatric patients with fractures of the frontal skull base. J Craniomaxillofac Surg. 2012; 40(7):e218-21. PubMed 
  3. Orman G, Wagner MW, Seeburg D, Zamora CA, Oshmyansky A, Tekes A, et al. Pediatric skull fracture diagnosis: should 3D CT reconstructions be added as routine imaging?. J Neurosurg Pediatr. 2015 Jul 17. 1-6.
  4. Chawla H, Yadav RK, Griwan MS, Malhotra R, Paliwal PK. Sensitivity and specificity of CT scan in revealing skull fracture in medico-legal head injury victims. Australas Med J. 2015. 8 (7):235-8.
  5. Arrey EN, Kerr ML, Fletcher S, Cox CS Jr, Sandberg DI. Linear nondisplaced skull fractures in children: who should be observed or admitted?. J Neurosurg Pediatr. 2015; 16(6):703-8. PubMed 
  6. Qureshi NH. Skull fracture. Medscape, last updated Sep 27, 2018. emedicine.medscape.com