Hopp til hovedinnhold

Bevisstløshet, veiviser

Det er en gradvis overgang fra våken tilstand til dypt koma. Bevisstløshet inndeles i gradene somnolens, sopor og koma.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/hjerne-og-nervesystem/bevisstloshet-veiviser/ 

Hva er bevissthetssløring eller -tap?

Vurdering av bevissthetssløring eller -tap

Hva kan årsaken være?

Kortvarig bevissthetstap

Langvarig bevissthetsnedsettelse - sirkulasjonssvikt

Langvarig bevissthetsnedsettelse - forandringer i hjernen

Langvarig bevissthetsnedsettelse - forgiftninger

Langvarig bevissthetsnedsettelse - stoffskifteforstyrrelser

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Bevissthetssløring eller -tap. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Young GB. Assessment of coma. BestPractice, last updated June 2018.
  2. Kondziella D, Bender A, Diserens K, et al. European Academy of Neurology guideline on the diagnosis of coma and other disorders of consciousness. Eur J Neurol. 2020;27(5):741-756. PubMed 
  3. Kornbluth J, Bhardwaj A. Evaluation of coma: a critical appraisal of popular scoring systems. Neurocrit Care 2011;14:134-143. PubMed