Hopp til hovedinnhold

Idrettsskader - Basketball

Basketball er ikke blant de idrettene med størst skaderisiko.

Sist revidert:


Hvem er mest utsatt?

Hvilke skader er vanligst?

Forebyggende tiltak

Tekniske tiltak

Personlige tiltak

Generelle tiltak

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

  1. Gesicki J. Five Common Basketball Injuries. Mueller Sports Medicine. Last updated November 13, 2018. www.muellersportsmed.com