Hopp til hovedinnhold

Idrettsskader - Ishockey og bandy

Ishockey er uten tvil den farligste av de lagidrettene vi driver mest med i Norge. Ishockey gir om lag tre ganger så mange skader som fotball.

Sist revidert:


Hvem er mest utsatt?

Hvilke skader er vanligst?

Forebyggende tiltak

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Kilder

Referanser

  1. Mosenthal W, Kim M, Holzshu R, et al. Common Ice Hockey Injuries and Treatment: A Current Concepts Review. Current Sports Medicine Reports: 9/10 2017; 16 (5): 357-62. journals.lww.com