Hopp til hovedinnhold

Idrettsskader - Snøbrett

Som oftest er snøbrettskadene ikke alvorlige, men man ser en bekymringsfull økning i andelen alvorlige skader.

Sist revidert:


Hvem er mest utsatt?

Hvilke skader er vanligst?

Forebyggende tiltak

Generelle tiltak

Personlige tiltak

Ansvarlighet i bakken

Andre tiltak

Vil du vite mer?

Relaterte tilstander

Kilder

  • Dunn KA. What are the health hazards of snowboarding. West J Med 2001; 174: 128-30. PMID 11156926