Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Seksuelle overgrep

1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn har vært utsatt for seksuelt overgrep minst en gang i løpet av livet. Overgriper er oftest en man kjenner, som partner eller familie.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/akuttmedisin/diverse/seksuelle-overgrep/ 

Hva er seksuelle overgrep?

Juridiske definisjoner

Forekomst

I Norge

Internasjonalt

Risikofaktorer

Hvordan får legen kjennskap til overgrep?

Undersøkelse etter seksuelle overgrep

Behandling

Anmelde?

Etterfølger

Vil du vite mer?

Pasientorganisasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Seksuelle overgrep. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. WHO World report on violence and health. Chapter 6 Sexual violence (2002) apps.who.int 
 2. Thoresen S, Hjemdal OK. Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo 2014.
 3. Politiet, KRIPOS. Voldtektssituasjonen i Norge 2019. Oktober 2020. www.politiet.no 
 4. Zilkens RR, Smith DA, Kelly MC, et al. Sexual assault and general body injuries: A detailed cross-sectional Australian study of 1163 women. Forensic Sci Int. 2017 Oct;279:112-120. Epub 2017 Aug 9. PMID: 28863402. PubMed 
 5. Zilkens RR, Phillips MA, Kelly MC, et al. Non-fatal strangulation in sexual assault: A study of clinical and assault characteristics highlighting the role of intimate partner violence. J Forensic Leg Med. 2016 Oct;43:1-7. Epub 2016 Jun 24. PMID: 27376175. PubMed 
 6. Sugar NF, Fine DN, Eckert LO. Physical injury after sexual assault: findings of a large case series. Am J Obstet Gynecol. 2004 Jan;190(1):71-6. PMID: 14749638. PubMed 
 7. Dartnall E, Jewkes R. Sexual violence against women. The scope of the problem. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2013;27: 3 -13. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002 DOI 
 8. WHO: Violence against women prevalence estimates, 2018 – Executive summary. 7 March 2021. Nettside besøkt 02.05.22
 9. Mason F, Lodrick Z. Psychological consequences of sexual assault. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2013;27(1):27-37. doi:10.1016/j.bpobgyn.2012.08.015 DOI 
 10. Jina R, Thomas LS. Health consequences of sexual violence against women. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2013;27(1):15-26. doi:10.1016/j.bpobgyn.2012.08.012 DOI 
 11. Rothman EF, Exner D, Baughman AL. The prevalence of sexual assault against people who identify as gay, lesbian, or bisexual in the United States: a systematic review. Trauma Violence Abuse. 2011 Apr;12(2):55-66. Epub 2011 Jan 19. PMID: 21247983. PubMed 
 12. Griner SB, Vamos CA, Thompson EL, et al. The Intersection of Gender Identity and Violence: Victimization Experienced by Transgender College Students. J Interpers Violence. 2020 Nov;35(23-24):5704-5725. Epub 2017 Aug 8. PMID: 29294863. PubMed 
 13. Tavara L. Sexual violence. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2006; 20: 395-408. PMID: 16564226 PubMed 
 14. Danielson CK, Holmes MM. Adolescent sexual assault: an update of the literature. Curr Opin Obstet Gynecol 2004; 16: 383-8. PMID: 15353946 PubMed 
 15. Eckert LO, Sugar NF. Older victims of sexual assault: an underrecognized population. Am J Obstet Gynecol 2008; 198: 688.e1–688.e7. doi: 10.1016/j.ajog.2008.03.021 DOI 
 16. Poulos CA, Sheridan DJ. Genital injuries in postmenopausal women after sexual assault. J Elder Abuse Negl 2008; 20: 323-35. doi: 10.1080/08946560802359243 DOI 
 17. Martin SL, Ray N, Sotres-Alvarez D, et al. Physical and sexual assault of women with disabilities. Violence Against Women. 2006;12: 823-37. PMID: 16905675 PubMed 
 18. Hagemann CT, Helland A, Spigset O, et al. Ethanol and drug findings in women consulting a sexual assault center - Associations with clinical characteristics and suspicions of drug-facilitated sexual assault. J Forensic Leg Med. 2013;20:777-784. doi: 10.1016/j.jflm.2013.05.005 DOI 
 19. Marx, B. P., Forsyth, J. P., Gallup, G. G., et al. (2008). Tonic immobility as an evolved predator defense: Implications for sexual assault survivors. Clinical Psychology: Science and Practice, 15(1), 74–90. DOI: 10.1111/j.1468-2850.2008.00112.x DOI 
 20. Möller A, Söndergaard HP, Helström L. Tonic immobility during sexual assault - a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017 Aug;96(8):932-938. Epub 2017 Jun 22. PMID: 28589545. PubMed 
 21. Larsen ML, Hilden M, Lidegaard Ø. Sexual assault: a descriptive study of 2500 female victims over a 10-year period. BJOG. 2015 Mar;122(4):577-84. Epub 2014 Oct 15. PMID: 25315463. PubMed 
 22. Zilkens RR, Smith DA, Phillips MA, et al. Genital and anal injuries: A cross-sectional Australian study of 1266 women alleging recent sexual assault. Forensic Sci Int. 2017 Jun;275:195-202. Epub 2017 Mar 29. PMID: 28407560. PubMed 
 23. Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje: antibiotika i primærhelsetjenesten, genital klamydiainfeksjon. . Sist oppdatert 16.11.21, nettsiden besøkt 28.04.22 www.helsedirektoratet.no 
 24. Hagemann C et al. Mottak av ungdom/voksne pasienter etter seksuelle overgrep. Norsk gynekologisk forening. Veileder i gynekologi (2021). ePub. ISBN 978-82-692382-1-1. hentet 29. mars 2022. Tilgjengelig fra: Mottak av ungdom/voksne pasienter etter seksuelle overgrep (legeforeningen.no)
 25. Folkehelseinstituttet. Smittevernveileder for helsepersonell: Hepatitt B. Sist endret 25.11.18
 26. Norsk forening for infeksjonsmedisin. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv infeksjon i Norge 2021. www.hivfag.no 
 27. Brewin CR, Andrews B, Valentine JD. Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. J Consult Clin Psychol 2000; 68: 748-66. doi: 10.1037/0022-006X.68.5.748 DOI 
 28. Eide J, Hovengen R, Nordhagen R. Childhood abuse and later worries about the baby's health in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010;89:1523-3. DOI:10.3109/00016349.2010.526180 DOI 
 29. Norsk forening for infeksjonsmedisin. Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv infeksjon i Norge 2021
 30. Boyd C. ACSSA Resource Sheet: The impacts of sexual assault on women: Australian Centre for the Study of Sexual Assault; 2011 Apr 2011. aifs.gov.au