Hopp til hovedinnhold

"Er den en lege ombord"? Akuttmedisinske hendelser ombord i fly

Alle typer akuttmedisinske tilstander kan oppstå ombord i et fly. I noen tilfeller er det tilstander som krever rask hospitalisering. Leger, sykepleiere og annet helsepersonell ombord kan bli bedt om å yte assistanse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/akuttmedisin/ulike-sykdommer/er-det-en-lege-ombord-akuttmedisinske-hendelser-ombord-i-fly/ 

Forekomst

Endringer i kroppen under flyturer

Hva finnes av medisinsk utstyr ombord i et fly

Bakkebasert medisinsk støtte

Medisinsk frivillige

Juridiske og etiske vurderinger

Nødlanding

Klinisk vurdering

De mest aktuelle diagnosene

Forebygging

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Akuttmedisin ombord i fly. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Martin-Gill C, Doyle TJ, Yealy DM. In-flight medical emergencies: a review. JAMA. 2018;320(24):2580-2590. PMID: 30575886 PubMed 
 2. Hu JS, Smith JK. In-flight Medical Emergencies. Am Fam Physician. 2021;103(9):547-552. PubMed 
 3. Kim JH, Choi-Kwon S, Park YH. Comparison of inflight first aid performed by cabin crew members and medical volunteers. J Travel Med. 2017;24(2):1–6. PMID: 28395095 PubMed 
 4. Peterson DC, Martin-Gill C, Guyette FX, et al. Outcomes of medical emergencies on commercial airline flights. N Engl J Med. 2013;368(22):2075-2083. PubMed 
 5. Kim JH, Choi-Kwon S, Park YH. Comparison of inflight first aid performed by cabin crew members and medical volunteers. J Travel Med. 2017;24(2). PMID: 28395095. PubMed 
 6. International Air Transport Association. Annual Review 2018. Accessed June 23, 2018. www.iata.org 
 7. Schreijer AJ, Hoylaerts MF, Meijers JC, et al. Explanations for coagulation activation after air travel. J Thromb Haemost. 2010;8(5):971-978. PubMed 
 8. Chee YL, Watson HG. Air travel and thrombosis. Br J Haematol. 2005;130(5):671-680. PubMed 
 9. Dahlbak Jacobsen L. Er det en lege ombord?. Tidsskr Nor Legeforen, 26. juni 2018 . doi:10.4045/tidsskr.18.0492 DOI 
 10. Wong M. Doctor in the sky: medico-legal issues during in-flight emergencies. Med Law Int. 2017;17(1–2):65–98. journals.sagepub.com 
 11. Nable JV, Tupe CL, Gehle BD, Brady WJ. In-flight medical emergencies during commercial travel. N Engl J Med. 2015;373(10):939-945. PubMed 
 12. Kodama D, Yanagawa B, Chung J, et al. “Is there a doctor on board?”: Practical recommendations for managing in-flight medical emergencies. CMAJ. 2018;190(8):E217–E222. PMID: 29483330 PubMed 
 13. International Air Transport Association. Medical manual. 11th ed. June 2018. www.iata.org 
 14. O’Connor RE, Brady W, Brooks SC, et al. Part 10: acute coronary syndromes: 2010 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation 2010;122:Suppl 3:S787-S817. PMID: 20956226. PubMed 
 15. Jauch EC, Saver JL, Adams HP Jr, et al. Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013;44:870-947. Stroke 
 16. Baker SP, Brady JE, Shanahan DF, Li G. Aviation-related injury morbidity and mortality: data from U.S. health information systems. Aviat Space Environ Med 2009;80:1001-1005. PubMed 
 17. Coker RK, Shiner RJ, Partridge MR. Is air travel safe for those with lung disease? Eur Respir J 2007;30:1057-1063. PubMed 
 18. Silverman D, Gendreau M. Medical issues associated with commercial flights. Lancet 2009;373:2067-2077. PubMed 
 19. Han Z, To GN, Fu SC, Chao CY, Weng W, Huang Q. Effect of human movement on airborne disease transmission in an airplane cabin: study using numerical modeling and quantitative risk analysis. BMC Infect Dis 2014;14:434-434. PubMed 
 20. Morrison LJ, Kierzek G, Diekema DS, et al. 2010 American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science, part 3: ethics. Circulation 2010;122:Suppl 3:S665-S675. www.ahajournals.org 
 21. Humphreys S, Deyermond R, Bali I, Stevenson M, Fee JP. The effect of high altitude commercial air travel on oxygen saturation. Anaesthesia 2005;60:458-460. PubMed