Hopp til hovedinnhold
Bevisstløshet kan være forårsaket av en lang rekke tilstander.
Bevisstløshet kan være forårsaket av en lang rekke tilstander.

Bevisstløshet

Ved bevisstløshet er det risiko for at luftveiene kan blokkeres, for eksempel av oppkast. Å sikre frie luftveier er livredderens viktigste oppgave.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/hjerne-og-nervesystem/bevisstloshet/ 

Hva innebærer bevisstløshet?

Bevisstløshet kan være livstruende

Akuttbehandling

Årsaker

Overvåkning

Akutt bevisstløshet

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Bevisstløs pasient. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.